batatataman

Marki Nokia i Bat­man są ze sobą połąc­zone sojuszem. Mogliśmy już widy­wać fińskie smart­fony w fil­mach o człowieku-nietoperzu, a w przyszłości otrzy­mamy kole­jnego smart­fona w bat­manowej edy­cji specjalnej.

Bat­man to jeden z najpop­u­larniejszych amerykańs­kich super­bo­haterów. Jest on z łat­woś­cią rozpoz­nawalny na całym świecie i chyba nie trudno zrozu­mieć, czemu Nokia postanow­iła naw­iązać z nim współpracę. Niestety, nie chodzi tu o współpracę mającą na celu pow­strzy­manie niec­nych planów Jok­era i zaprowadze­nie ładu na naszej planecie, lecz jedynie taką związaną z marketingiem.

Tele­fony Nokii pojaw­iały się już w kilku fil­mach opowiada­ją­cych o przy­go­dach Bat­mana. Również Nokia wprowadz­iła do sprzedaży swego czasu edy­cję lim­i­towaną paru Win­dows Phone-ów stwor­zonych spec­jal­nie dla fanów człowieka-nietoperza. Odz­naczały się ona między innymi jego logiem w dol­nej części tyłu obudowy.

Okazuje się, że to nie koniec współpracy. Noto­ryczny “prze­ciekant” @vikileaks ujawnił infor­ma­cję, że Nokia pracuje nad smart­fonem o nazwie kodowej Bat­man, który ma się ofic­jal­nie nazy­wać Nokia Lumia 1320. Można wywnioskować, że będzie to spec­jalna odmi­ana które­goś z urządzeń fińskiego pro­du­centa. Całkiem praw­dopodobne, że chodzi o wari­ację na temat Lumii 1520, która — przy­pomnę — będzie mieć swoją pre­mierę 22 października pod­czas Nokia World.

Via

Ciekawe? Podziel się!