BVvHItDCEAEVcJK

Kole­jne prze­cieki doty­czące tableto­fonu Nokia Lumia 1520 zwięk­szają mój apetyt na to urządze­nie. Teraz możemy zobaczyć, jak będzie się prezen­tować w czer­wonej obudowie.

Nokia sto­sunkowo późno wkracza w seg­ment tableto­fonów, lecz — wedle przysłowia — lep­iej późno, niż wcale. Nokia Lumia 1520 będzie dla Finów pier­wszym urządze­niem tego typu. Zostanie zaprezen­towana we wtorek 22 października na kon­fer­encji Nokia World w Abu Zabi.

Do tej pory mogliśmy ją już ujrzeć na paru zdję­ci­ach i grafikach, lecz ani razu nie widzieliśmy jej w czer­wonym kolorze. Jak się w nim prezen­tuje? Według mnie naprawdę dobrze.

Na tej grafice możemy ujrzeć dodatkowo aplikację Sto­ry­teller, która trafiła na ekran główny. Jest to potwierdze­nie plotki, że Microsoft szykuje na Win­dows Phone’a 8 i Win­dowsa 8 nową apkę do oglą­da­nia zdjęć w prze­jrzys­tej formie osi czasu.

Lumia 1520 ma charak­tery­zować się wyświ­et­laczem o przekąt­nej 6″ i rozdziel­czości FullHD. Jej sercem będzie mocarny Snap­dragon 800, a wbu­dowany aparat otrzyma matrycę Pure­View 20 Mpix. Trzeba przyz­nać, że specy­fikacja przed­stawia się bardzo dobrze i nie odb­iega wcale od android­owej konkurencji.

Via

Ciekawe? Podziel się!