IMG_3350

Do Inter­netu trafiła intere­su­jąca gale­ria zdjęć, na których można zobaczyć Nexusa 4 z zain­stalowanym Androi­dem Key Lime Pie/KitKat. Pomimo tego, że przed­staw­ionemu buil­dowi Androida sporo brakuje do wer­sji final­nej, to i tak cechuje się sporą iloś­cią nowinek.

Nie pyta­j­cie mnie jak, lecz ekipie Gad­getH­elpline udało się posiąść Nexusa 4 z zain­stalowanym Androi­dem 4.4 KitKat. Nie do końca wiadomo, ile w tej rewelacji jest prawdy, lecz spora ilość zdjęć wskazuje na to, że nawet jeśli jest to fejk, to bardzo dopra­cow­any i pracochłonny.

Przede wszys­tkim, przed­staw­iony tu Android 4.4 KitKat jest w bardzo wczes­nej wer­sji, która nie do końca musi pokry­wać się z tym, co zna­jdziemy w pub­licznym wyda­niu. Widać to przede wszys­tkim po tym, że sys­tem nawet nie nazywa się KitKat, a Key Lime Pie, czyli tak, jak pier­wot­nie miał się nazy­wać jeszcze przed zawar­ciem umowy z Nestlé.

IMG_3346

Intere­su­jącą nowoś­cią jest spec­jalny panel z ustaw­ieni­ami dla drukarek, który ułatwi drukowanie zdjęć z poziomu  smartfona/tabletu, a nawet zapisze je pod postacią doku­mentu PDF. Innym nowym pan­elem w ustaw­ieni­ach jest ten doty­czący płat­ności, w którym będziemy mogli m.in. zarządzać transakc­jami zachodzą­cymi poprzez NFC.

Znany doty­chczas dialer zostanie zastą­pi­ony nieco zmienionym. Nowe opcje spotkamy także w aplikacji aparatu i w galerii. W tej pier­wszej będziemy mogli zas­tosować fil­try à la Insta­gram, jak tilt-shift. Zmi­any w galerii będą podobne — rozbu­dowana zostanie funkcja edy­cji zdjęć.

Poniżej wrzu­cam całą galerię fotek wyko­nanych przez Gad­getH­elpline:

 

Via

Ciekawe? Podziel się!