nice-android-wallpapers-hd-1600x1200

Czas na kole­jne pod­sumowanie miesiąca dla sys­temu Android. Jelly Bean radzi sobie bardzo dobrze i można go spotkać na niemalże co drugim urządze­niu z OS-em Google’a.

 523

Jeszcze parę miesięcy temu narzekałem, że osi­wiały ze starości Gin­ger­bread jest najpop­u­larniejszą odmi­aną Androida.Na szczęś­cie, obecna sytu­acja zmieniła się diame­tral­nie — Gin­ger­bread zna­j­duje się sporo za Jelly Beanem, lecz wciąż przed Ice Cream Sand­wichem.

No właśnie, Jelly Bean. Najnowszy Android znalazł się na samym przedzie i radzi sobie wyśmieni­cie. Wer­sja 4.1 zna­j­duje się na 36,5% smartfonów/tabletów/piekarników; Jelly Bean 4.2 na 10,6%; z kolei 4.3 na niez­nacznym 1,5%. Łącznie to jed­nak daje wynik 48,6%. Nieźle!

Można dostrzec także słab­nącą pozy­cję 4.0 Ice Cream Sand­wicha — ta odmi­ana Androida zna­j­duje się na co pią­tym urządzeniu.

Najbliższe miesiące przyniosą nam z pewnoś­cią kole­jne zmi­any. Pod koniec października ma zostać przed­staw­iony Android 4.4 KitKat, lecz początkowo trafi z pewnoś­cią wyłącznie do grona najwięk­szych zapaleńców zielonego robocika.

Poniżej zamieszczam także pozostałe statystyki doty­czące wrześniowego stanu sys­temu Android takie, jak pro­cen­towy udział smart­fonów o różnych przekąt­nych i gęs­tości pikseli:

123

666

Via

Ciekawe? Podziel się!