vertu-constellation-v-collage-1380693543

Wszyscy Twoi zna­jomi mają Galaxy S4 i now­iutkie iPhony? Z pewnoś­cią ciężko Ci będzie znaleźć tele­fon, którym wzbudzisz ich zain­tere­sowanie. Na szczęś­cie ist­nieje taka firma jak Vertu, która zaprezen­towała swo­jego nowego smart­fona, i tym samym wkroczyła na niez­nane wody w kwestii jakości, mate­ri­ałów i ceny.

Vertu to jeden z najbardziej specy­ficznych pro­du­cen­tów smart­fonów. Jest to firma będąca niegdyś odd­zi­ałem Nokii, która zaj­muje się pro­dukcją wybit­nie ekskluzy­wnych tele­fonów. Przed­staw­iła ona właśnie swój drugi tele­fon pracu­jący na plat­formie Android i nazywa się Con­stel­la­tion.

Oczy­wiś­cie tym, na co każdy fan smart­fonów zwraca najwięk­szą uwagę, są para­me­try tech­niczne takie, jak moc obliczeniowa czy rozdziel­czość ekranu. Gdyby patrzeć na Vertu jedynie pod tym wzglę­dem, stwierdz­iłbym, że jest to sztan­darowy przed­staw­iciel średnio-wysokiego seg­mentu. Zna­jdziemy w nim pro­ce­sor Snap­dragon S4 Pro 1,7 GHz, ekran 4,3″ 720p, tylny aparat 13 Mpix i przedni 1,3 Mpix, aku­mu­la­tor 1 800 mAh i Androida 4.2. Smart­fon ma być ofer­owany wyłącznie w wer­sji 32 GB. Niestety, w tele­fonie na próżno szukać łączności LTE.

vertu-constellation-v-back

vertu-constellation-v-side-1380693184

To, co jed­nak jest tu ważniejsze, to ekskluzy­wne opakowanie. Obu­dowa Vertu Con­stal­la­tion została wyko­nana z tytanu, a jej tylna część została obita najprawdzi­wszą skórą. Klient może wybrać jeden spośród pię­ciu jej kolorów, w tym m.in pomarańc­zowym. Ekran jest chro­niony przez szafirowe szkło (nigdy wcześniej nie użyto w żad­nym urządze­niu mobil­nym aż tak dużej tafli szafirowego szkła), a każdy egzem­plarz składany jest ręcznie gdzieś w Wielkiej Brytanii.

To wszys­tko jed­nak nie uspraw­iedli­wia ceny, która jest absurdal­nie droga i wynosi 4 900€, czyli ponad 20 tys. zł! No cóż — hit sprzedaży to na pewno nie będzie ;)

Via

Ciekawe? Podziel się!