Screen-Shot-2013-09-30-at-21.00.54

Można odnieść wraże­nie, że tegoroczna kon­fer­encja Nokia World będzie wyjątkowo intere­su­jąca. Zostaną na niej pokazane nie tylko smart­fony z najwyższej półki, lecz także te bardziej budże­towe. Wśród tych zna­jdzie się Lumia 525.

Kon­fer­encja Nokii w Abu Zabi zdaje się być najważniejszym tegorocznym wydarze­niem dla tej firmy, które przyćmi m.in. pre­mierę Lumii 1020. Widać, że Finowie starają się jak tylko mogą i próbują do siebie przy­ciągnąć klien­tów na wiele różnych sposobów. Z tego powodu przed­stawią wkrótce szereg nowych urządzeń różnią­cych się ceną, rozmi­arami i zastosowaniem.

Oczy­wiś­cie, naj­ciekawszą z pre­mier zostanie Lumia 1520. Co do tabletu Lumia 2520 nie jestem przeko­nany z powodu niewłaś­ci­wego wyboru sys­temu oper­a­cyjnego (Win­dows RT) i wróżę mu nieciekawą przyszłość. Całkiem przy­jem­nie prezen­tują się maluchy z serii Asha, choć w sumie są to tylko nami­astki smart­fona. Co innego w przy­padku Lumii 525 — będzie to co prawda smart­fon z niskiej półki, ale za to znacznie bardziej mul­ti­me­di­alny od nowych Ash.

 

 

Na temat Lumii 525 dowiedzieliśmy się dopiero teraz za sprawą nikogo innego, jak @evleaksa. Stwierdził on, że charak­teryzuje się nazwą kodową Glee (powin­niśmy się spodziewać rozbu­dowanych funkcji muzy­cznych? Może…) . Do sieci trafił też wynik testów bench­markowych tego tele­fonu, z których wynika np. to, że otrzyma rozdziel­czość ekranu 480 x 800 pik­seli. Pro­ce­sor graficzny Adreno 305 i dwa rdze­nie sugerują, że będziemy mieć do czynienia z CPU Snap­dragon S4 Plus. Wyniki testów i szczątkową specy­fikację sprzę­tową może­cie znaleźć tutaj.

Pamię­ta­j­cie — Nokia Lumia 525 jak i inne urządzenia Nokii zade­bi­u­tują 22 października, czyli we wtorek za trzy tygodnie.

Via

Ciekawe? Podziel się!