nexus-51_large_verge_medium_landscape

Wkrótce możemy się spodziewać pre­miery kole­jnego smart­fona z linii Nexus. Wyciekł on na kole­jnym zdję­ciu i wiele wskazuje na to, że będzie god­nym następcą Nexusa 4. Mowa oczy­wiś­cie o Nexusie 5 wyposażonym w pro­ce­sor Snap­dragon 800.

LG Nexus 5 trafiał do sieci już kilkukrot­nie. Jed­nakże, nowa fotka przed­stawia go chyba naj­dokład­niej spośród wszys­t­kich opub­likowanych w sieci do tej pory. Wrzu­ciłem ją do nagłówka tego wpisu.

Wygląd nowego Nexusa może być dyskusyjny. Mi oso­biś­cie jawi się on jako niezbyt urodziwa maszynka, lecz możliwe, że to to wina obec­nie dostęp­nych zdjęć — liczę na to, że w rzeczy­wis­tości zrobi na mnie lep­sze wraże­nie. Mimo wszys­tko nie uważam, by designem pobił bardzo ład­nego Nexusa 4.

nexus-5-fcc

 

nexus-5-1020-rumor_large_verge_medium_landscape

Wygląd wyglą­dem, lecz zde­cy­dowanie więk­sze znacze­nie ma specy­fikacja sprzę­towa. A na tą narzekać nie można. Nie­ofic­jalne dane mówią o mocarnym Snap­drag­o­nie 800 2,3 GHz, 2 GB pamięci RAM, apara­cie o rozdziel­czości 8 Mpix (i dodatkowym, przed­nim 1,3 Mpix) i pię­ciocalowym wyświ­et­laczu Full HD. Bate­ria ma odz­naczać się pojem­noś­cią 2 300 mAh. Możemy liczyć także na NFC, LTE i pre­mierowego Androida 4.4 KitKat.

Pre­miera Nexusa 5 powinna nastąpić pod koniec października. Wraz ze smart­fonem Google zaprezen­tuje kole­jną odsłonę swo­jego sys­temu, czyli Androida 4.4 KitKat.

Via/Via

 

Ciekawe? Podziel się!