Lenovo-Vibe-Z-K910-Hands-on-GSM-Insider-Image-1

Lenovo to kole­jna chińska firma, która ma w swo­jej ofer­cie smart­fona o bardzo dobrych podze­społach i jeszcze lep­szej cenie. Lenovo Vibe Z to zde­cy­dowanie sprzęt godny uwagi.

Lenovo pod­czas niedziel­nej kon­fer­encji pra­sowej zaprezen­towało dwa nowe smart­fony: Vibe X i Vibe Z. Oba przy­należą do wyższej klasy, choć bardziej intere­su­ją­cym urządze­niem jest Vibe Z. Dla nas jest to powód do zad­owole­nia, gdyż spośród tych dwóch tylko on trafi do sprzedaży międzynarodowej.

Vibe Z powinien zad­owolić nawet najbardziej wyma­ga­jącego mani­aka bench­marków. Zna­jdziemy w nim pro­ce­sor Qual­comm Snap­dragon 800, 2 GB pamięci RAM, wyświ­et­lacz Full HD o przekąt­nej 5,5″, główny aparat 13 Mpix i przedni aż 5 Mpix. Sys­tem oper­a­cyjny zarządza­jący tym sprzętem to oczy­wiś­cie Android, w tym przy­padku w wer­sji 4.2.2 Jelly Bean. Lenovo już teraz ogłosiło, że w przyszłości dostar­czy aktu­al­iza­cje sys­te­mowe do Androida 4.3 i 4.4 KitKat.

Lenovo-Vibe-Z-K910-Hands-on-GSM-Insider-Image-2

Lenovo na tle innych smart­fonów wyróż­nia się wytrzy­małą i ele­gancką obu­dową. Została wyko­nana z met­alu, co spodoba się prze­ci­wnikom taniego plas­tiku. Wraże­nie robi także jej grubość wynosząca zaled­wie 6,9 mm.

Lenovo Vibe Z już został uch­wycony w tes­tach bench­markowych AnTuTu, w których uzyskał rewela­cyjny wynik 34072 punk­tów. Sam­sung Galaxy S4 i HTC One mogą się pochwalić wynikami nie dochodzą­cymi do 30 000 punk­tów. China power!

Lenovo-Vibe-Z-K910-Benchmark-GSM-Insider-Image-3

Niestety, cena i data wejś­cia do sprzedaży są obec­nie nieznane.

Via

Ciekawe? Podziel się!