kura

Pro­du­cenci smart­fonów (m.in. Sam­sung) lubią czer­pać inspiracje z natury. LG udowad­nia nam, że w tej kwestii jest o krok przed konkurencją. W krótkim i zabawnym filmiku wyjaśnił, co dobrego przyniosła jego inspiracja… kurą.

Co wspól­nego mają ze sobą kura domowa i smart­fon? Mogłoby się wydawać, że zupełnie nic. LG opub­likowało naprawdę udany filmik, w którym udowad­nia nam, że nawet kura może być źródłem inspiracji dla twór­ców smart­fonów. Wszys­tko się sprowadza do jed­nej niezwykłej zdol­ności tych zwierząt. Zresztą, obe­jrzyj­cie sami:

 To, w jaki sposób kura potrafi utrzymy­wać stałą pozy­cję głowy nieza­leżnie od tułowia przy­pom­ina opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu (OIS). Jest ona wyko­rzysty­wana w aparat­ach niek­tórych smart­fonów, wśród których jest oczy­wiś­cie LG G2. Oczy­wiś­cie, posi­adanie kury domowej i przez­nac­zonego dla niej kasku z kamerą FullHD jest rewela­cyjne samo w sobie, lecz z pewnoś­cią w niek­tórych przy­pad­kach nagranie za jej pomocą dobrego video może być prob­lematy­czne. Opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu w smart­fonach może zapewnić podobny efekt w znacznie łatwiejszy w użytkowa­niu sposób.

Biorąc pod uwagę wyłącznie smart­fony, opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu została wyko­rzys­tana po raz pier­wszy w Nokii Lumia 920. Od tego czasu można zyskuje na pop­u­larności. Możemy na nią natrafić w Lumii 1020, HTC One i — oczy­wiś­cie — LG G2, a plotki głoszą, że trafi ona też do Nexusa 5 i Sam­sunga Galaxy S5.

 

Ciekawe? Podziel się!