BVNQjTBCAAAT2hM

Choć do kon­fer­encji Nokii pozostał jeszcze prawie miesiąc, to już teraz wiemy sporo o urządzeni­ach, które zostaną tam zaprezen­towane. Kole­jnym z nich ma być Nokia Asha 502.

@evleaks jak zwykle nie próżnuje i znowu odwalił kawał dobrej roboty. Tym razem za jego sprawą do sieci prze­dostał się ren­der pra­sowy kole­jnej komórki Nokii, która najpewniej zostanie zaprezen­towana pod­czas październikowej kon­fer­encji Nokii w Abu Zabi. Chodzi o Nokię Asha 502.

 

Po nazwie i wyglądzie możemy się spodziewać, że będzie to niez­nacznie ulep­szona Asha 500. Jedyną różnicą, którą dostrzegłem jest jed­nos­tka aparatu. W Ashy 502 została ona bardziej wyek­sponowana poprzez otoczkę przy­pom­i­na­jącą tą z moc­niejszych Lumii. Można zauważyć też napis z rozdziel­czoś­cią aparatu — 5 Mpix, lecz brakuje syg­natury firmy ZEISS, więc nie oczeku­jmy cudów od tej komórki.

Możemy wnioskować, że Nokia 502 będzie Nokią 500 z ulep­szonym aparatem. W takim razie, pięćsetka powinna otrzy­mać sen­sor 3,2 lub 2 Mpix.

ashasahs

Nokia Asha 502 — jak i inne tele­fony z tej serii — zostanie wyposażona w autorski sys­tem oper­a­cyjny wyko­rzys­tu­jący sterowanie ges­tami SwipeUI i Fast­lane, czyli społecznoś­ciowy ekran główny. Belka powiadomień wskazuje, że Asha 502 będzie ofer­owana w wari­an­cie Dual-SIM.

Na jej pre­mierę powin­niśmy czekać do 22 października. Wtedy mieć będzie kon­fer­encja Nokii, o której wspominałem.

Via

Ciekawe? Podziel się!