Galaxy-F_banner_design2

Już w przyszłym roku Sam­sung może wprowadzić na rynek linię smart­fonów Galaxy F, które będą stały w hier­ar­chii jeszcze wyżej od Galaxy S. Oprócz świet­nej specy­fikacji, Galaxy F mają cechować się obu­dowami wyko­nanymi z wysok­iej klasy materiałów.

Sam­sung nie ma sobie równych, jeśli chodzi o ilość sprzedawanych smart­fonów z najwyższej półki. Galaxy S4 to rzeczy­wiś­cie rewela­cyjny tele­fon, lecz na pewno nie ide­alny. Z najwięk­szą kry­tyką spo­tyka się jego jakość wyko­na­nia, która nie jest dużo lep­sza od Androidów za mniej poniżej 1000 zł. Ist­nieje grupa osób, której ten stan rzeczy się zupełnie nie podoba i właśnie z powodu tandet­nej obu­dowy zami­ast Galaxy S4 wybiera sprzęt Sony’ego lub Apple’a.

Od razu widać, że Sam­sung, choć ma ogromną ilość smart­fonów w swo­jej ofer­cie, nie może się pochwalić  komórką z wysok­iej półki o pon­ad­prze­cięt­nej jakości wyko­na­nia. A skoro luka jest, to zgod­nie z poli­tyką Sam­sunga należy ją załatać. Z tego powodu ma zrodzić się rodz­ina Galaxy F, na którą będą się składać mod­ele z met­alową obu­dową i specy­fikacją nie odsta­jącą od tego, co znamy z Galaxy S i Note. Jeśli chodzi o przekątne ekranów, mają one pla­sować się pomiędzy tymi właśnie dwiema rodzinami.

Jeśli wstępne infor­ma­cje mówią prawdę, pier­wszy Galaxy F zostanie zaprezen­towany już na początku 2014 roku. Uważam, że takiego smart­fona Sam­sun­gowi brakowało i Kore­ańczycy będą w końcu zatkać usta ostat­nim malkontentom.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!