BU7_Lt8CEAAI-I7

Fani Nokii mogą mieć powód do radości, gdyż w przyszłym miesiącu ma odbyć się jej kon­fer­encja. Mówi się, że zostanie na niej zaprezen­towanych aż sześć nowych urządzeń.

Jakiś czas temu @evleaks rozniósł wieść, jakoby Nokia miała zaprezen­tować Lumię 1520 26 wrześ­nia, czyli dzisiaj. Wszys­tko wskazuje na to, że się pomylił. Dzisiaj miało miejsce jedno dość ważne wydarze­nie, jakim jest pre­miera Lumii 1020 na rynku indyjskim, lecz nie to nas intere­suje ;) Ta prawdziwa kon­fer­encja ma odbyć się 22 października w Abu Zabi. To właśnie w jej trak­cie powin­niśmy się spodziewać zaprezen­towa­nia pier­wszego tableto­fonu Nokii — Lumii 1520.

The Verge dotarło do infor­ma­cji, które wskazują, że Lumia 1520 nie będzie jedynym urządze­niem, które zostanie wtedy przed­staw­ione światu po raz pier­wszy. Łącznie ma być ich aż sześć. Czy — prócz Lumii1520 — otrzy­mamy jej ver­i­zonowską wer­sję w innej obu­dowie, czyli Lumię 929? Być może. Możemy być niemal pewni pre­miery tabletu z Win­dowsem 8.1 RT, który ma otrzy­mać nazwę Lumia 2520. Pozostałe urządzenia będą zapewne budże­towymi komórkami, wśród których powinna się znaleźć Asha 500.

Nokia już teraz pub­likuje grafiki zapowiada­jące swoją kon­fer­encję. Zna­j­dują się na nich takie hash­tagi, jak #bliżej, #innowac­jaod­kry­tananowo #człowiek, #przyszłość, czy #zawszepołąc­zony. Ich inter­pre­tację pozostaw­iam Wam, gdyż niczego konkret­nego nie jestem w stanie z nich wywnioskować.

abudhabi

 

BU7_Lt8CEAAI-I7

BU7jtKzCEAE9CCV

Mr7NZBW

Via

Ciekawe? Podziel się!