lum

Nowe wieści mówią, że plany Nokii wcale nie kończą się na Lumii 1520, table­cie z Win­dowsem RT i małej Ashy 500. Do sieci trafiły ren­dery pra­sowe przed­staw­ia­jące model Lumia 929 z aparatem 20 Mpix. Okazuje się jed­nak, że najpewniej będzie to tylko Lumia 1520 w innej obudowie.

W ostat­nim cza­sie ręce pełne roboty ma nie­jaki @evleaks, który niezwykle często infor­muje nas o nowych infor­ma­c­jach na temat planowanych urządzeń Nokii. Do jego kole­jnych dokonań możemy zal­iczyć opub­likowanie ren­derów pra­sowych przed­staw­ia­ją­cych Nokię Lumię 929. Oglą­dać je może­cie w grafice zawartej w nagłówku wpisu.

Wiele wskazuje na to, że będzie to po prostu inna odmi­ana Lumii 1520 przez­nac­zona dla sieci Ver­i­zon. Tak, jak przy­toc­zony tableto­fon, otrzyma aparat 20 Mpix z optyką Pure­View, Win­dows Phone’a z aktu­al­iza­cją GDR3 i ekran 1080p. To samo urządze­nie już raz trafiło pod obiek­tyw wcześniej i już wtedy było wiadomo, że jest to Lumia 1520 w wer­sji dla amerykańskiego operatora:

lumia929white560px (1)

Co do daty pre­miery, zda­nia są podzielone. @evleaks uważa, że będzie obu urządzeń będzie mieć miejsce 26 wrześ­nia, nato­mi­ast ekipa TheV­erge mówi o 22 października, powołu­jąc się na grafikę umieszc­zoną na ofic­jal­nym Twit­terze Nokii:

BUXiwCbCMAEyM8f

Co oso­biś­cie myślę o Lumii 929? Nie jestem zwolen­nikiem tworzenia spec­jal­nych odmian urządzeń dla konkret­nych oper­a­torów. Myślę, że jest to dzi­ałanie nie mające zbyt wiele sensu. Zrozu­mi­ałbym, gdyby Nokia wydała dwie odmi­any tego samego tableto­fona dla całego świata — wtedy klienci mieliby wybór pod wzglę­dem obu­dowy, a tak ten wybór mają jedynie osoby, które rozważają wstąpi­e­nie do sieci Verizon.

Via

Ciekawe? Podziel się!