iPhone 5S 5C sprzedaż

Nie mogło być inaczej — trady­cji stało się zadość, czyli kole­jny rekord sprzedaży został pobity przez Apple. iPhone 5S i iPhone 5C sprzedały się w ilości 9 mil­ionów egzem­plarzy, jak to się ma w sto­sunku do poprzed­ników iPhone 5 i 4S?

9 mil­ionów sprzedanych smart­fonów w pier­wszy pełen week­end sprzedaży — tak właśnie wygląda debiut słuchawek iPhone 5S i iPhone 5C. To był nie tylko kole­jny his­to­ryczny wyczyn tej firmy ale także należy powiedzieć, że po raz pier­wszy równocześnie zade­bi­u­towały aż dwa mod­ele z nad­gryzionym jabłkiem.

Dla przy­pom­nienia iPhone 5 sprzedał się w ilości 5 mil­ionów egzem­plarzy, nato­mi­ast iPhone 4S w czterech mil­ionach egzem­plarzy. Mowa oczy­wiś­cie o week­endowym debi­u­cie tych gadżetów.

To jed­nak nie wszys­tko, bo w ubiegłą środę miała miejsce aktu­al­iza­cja sys­temu iOS opa­tr­zona numerkiem 7. Tak więc iOs 7 zain­stalowany został już na 200 mil­ionach urządzeni­ach, co stanowi kole­jny rekord — najszy­b­ciej rozpowszech­nioną aktu­al­iza­cję na świecie.

Złośli­wcy krzy­czą: Apple się kończy! a Apple odpowiada im w ten sposób. Jak żyć? (pytają spec­jal­iści od sprzedaży i mar­ketingu w Samsungu:)

iPhone 5S red

Ciekawe? Podziel się!