Polska premiera Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020 wyposażona jest w arcy potężne narzędzie jakim jest aparat. Żeby jed­nak móc korzys­tać z dobrodziejstw takiego narzędzia, musimy wiedzieć, jak je wyko­rzys­tać z pożytkiem dla siebie. Bez obaw – szkody tym nie wyrządz­imy, najwyżej będziemy mieli słabe zdję­cia ale do rzeczy…

Nokia Lumia 1020 podob­nie jak, ostatni model Nokii z Sym­bianem – Nokia 808 Pure­View, wyposażona została w aparat 41 megapik­seli (czy to przy­padek?). Poza wielką liczbą, smart­fon wyposażony został także w optykę Carl Zeiss i tech­nologię PureView.

Inżynierowie dołożyli także dodatkowe opro­gramowanie, które ma ułatwiać  robi­e­nie zdjęć i zmi­anę ustaw­ień – chodzi tutaj o dedykowaną aplikację Nokia Pro Cam. Dzięki niej możemy zmieniać para­me­try i ustaw­ienia ekspozy­cji, pręd­kości migawki, ISO, bal­ans bieli czy ostrości. Aplikacja rzeczy­wiś­cie jest pomocna a jej zna­jo­mość daje nam wstęp do ład­nych i atrak­cyjnych dla oka zdjęć. Nokia Pro Cam dostępna jest również na smartofny Nokia Lumia 925, 920 i 928.

Aby Was nie zanudzić prze­jdę do krótkiego testu, w którym miałem do dys­pozy­cji Nokię Lumię 1020 oraz Pin Up Stu­dio Fotograficzne. Abyś­cie zrozu­mieli powagę sytu­acji dodam tylko, że nie umiem robić pięknych zdjęć ale i o tym pomyśleli ludzie z Nokia Pol­ska, którzy na warsz­taty zaprosili pro­fesjon­al­nych fotografów, którzy krok po kroku wprowadzali nas w arkana fotografii z Lumią 1020.

Pier­wsza część warsz­tatów pole­gała na robi­e­niu zdjęć stogu siana w którym zlokali­zowana była igła. Chodz­iło tutaj głównie o to by pokazać możli­wości foto tego aparatu – pow­ięk­szanie wyko­nanego zdję­cia, co przed­stawia zdję­cie poniżej. Pamię­ta­j­cie – aby zobaczyć zdję­cie w całej okaza­łości należy na nie kliknąć.

Nokia Lumia 1020 sample photo

Kole­jna część warsz­tatu to zdję­cia makro wykony­wane z bliskiej odległości (słonecznik) oraz zdję­cia kłębków wełny na trawie by pokazać ostrość obrazu. W każdym z tych przy­padku byliśmy instruowani o tym, co należy zmienić w ustaw­ieni­ach apki Nokia Pro Cam. Oto moje dzieła.

Nokia Lumia 1020  słonecznik

camera Lumia 1020

Następ­nie prze­nieśliśmy się do ciem­nego pomieszczenia, gdzie do dys­pozy­cji mieliśmy tylko światło sztuczne oraz piękną mod­elkę Natalię. W dal­szej części pokazane jest jak w przy­padku długiego naświ­et­la­nia można zro­bić ciekawe zdję­cia na tzw. efekt neonu.

Nokia Lumia 1020 topmodel

Lumia 1020 neon

Jak się okazało Nokia Lumia 1020 także świet­nie sprawdza się pod­czas wykony­wa­nia zdjęć w ruchu (globus, młynki, tancerz breakdance).

Nokia Lumia 1020 zdjęcie globus

Nokia Lumia 1020 premiera w Polsce

Nokia-Lumia-1020-dance

Pod­sumowu­jąc – Nokia Lumia 1020 to świetny aparat  z funkc­jami klasy­cznego smart­fona. Nie będę ukry­wał, że duża zasługa w tym całej tech­nologii Pure­View oraz świet­nej aplikacji Nokia Pro Cam. Jeśli jed­nak myśli­cie, że w rękach każdego, każde z wykony­wanych zdjęć będzie świetne, to się myli­cie. Te warsz­taty dały mi do zrozu­mienia, że fotografować może każdy ale trzeba wiedzieć, jak to robić nawet jeśli w ręku mamy najlep­szy aparat na świecie. Ustaw­ienia automaty­czne dają możli­wość robi­enia zdjęć dobrej jakości ale żeby poczuć moc aparatu w Nokii Lumii 1020 musimy posiłkować się aplikacją Nokia Pro Cam a wcześniej zrozu­mieć istotę jej dzi­ała­nia i poz­nać pod­stawy fotografii. Wtedy może­cie być pewni, że Nokia Lumia 1020 będzie dla Was najlep­szym kamero­fonem na rynku.

Ciekawe? Podziel się!