Nokia-Asha-500

Nokia w najbliższej przyszłości praw­dopodob­nie pokaże nam kole­jnego smart­fona z budże­towej rodziny Asha. Nowy model otrzyma nazwę Asha 500 i będzie się wyróż­niał naprawdę udanym designem.

@evleaks, który na naszym blogu pojaw­iał się już niejed­nokrot­nie, atakuje znowu. Tym razem ujawnił inter­nau­tom wygląd tele­fonu Nokia Asha 500. Opisy­wany ren­der pra­sowy, który wpadł w jego ręce wstaw­iam poniżej:

Nokia-Asha-500

Nokie z serii Asha to budże­towe smart­fony wyposażone w ekrany dotykowe i autorski sys­tem oper­a­cyjny. Asha 500 ma stać się jed­nym z topowych przed­staw­icieli tej rodziny, zatem jej cena powinna być zbliżona do naj­tańszych Androidów. Konkurencja trzyma się nieźle, więc odnieść sukces w tym seg­men­cie nie będzie tak łatwo.

Z tego powodu Asha 500 powinna wyróż­niać się na kilka sposobów, czego jej pro­du­cent sum­i­en­nie próbuje dokonać. Przede wszys­tkim, design jest naprawdę udany. W moim odczu­ciu będzie to jeden z najład­niejszych smart-maluchów, a już to może sprawić, że model osiąg­nie sukces. Tele­fon przy­pom­i­nać może nieco pom­niejs­zoną Lumię 520 schowaną w plas­tikowej obu­dowie ochron­nej. Według mnie dział designu odwalił kawał dobrej roboty.

Niestety nie znamy specy­fikacji tego tele­fonu, lecz nieco możemy wywnioskować z samej grafiki. Przede wszys­tkim, nie zmieni się kwes­tia sys­temu oper­a­cyjnego — wciąż będzie to rozwiązanie znane z cho­ci­ażby Nokii Asha 501, wyko­rzys­tu­jące Swipe UI (sterowanie ges­tami) i Fast­lane (wielo­funkcyjny ekran główny). Belka powiadomień wskazuje na to, że tele­fon zawita w odmi­anie obsługu­jącej dwie karty SIM, a wśród pre­in­stalowanych aplikacji powin­niśmy znaleźć What­sAppa.

Asha 500 z pewnoś­cią nie jest komórką, która przyprawia mnie o szyb­sze bicie serca, lecz z pewnoś­cią stanie się ona jedną z ciekawszych propozy­cji dla osób poszuku­ją­cych czegoś w niewygórowanej cenie.

Via

Ciekawe? Podziel się!