Screen-Shot-2013-09-16-at-17.00.19-600x322

Nokia opub­likowała intere­su­jący filmik. który został wyko­nany przy pomocy Nokii Lumii 1020. Dzięki połącze­niu 41 zdjęć udało się uzyskać naprawdę zaskaku­jący efekt olbrzymiego powiększenia.

Aparat w smart­fonie Nokia Lumia 1020 za sprawą swo­jego sen­sora 41 Mpix jest w stanie wykonać bardzo szczegółowe zdję­cia, które można pow­ięk­szać w znacznie więk­szym stop­niu, niż pozwala na to konkurencja. Co jed­nak się stanie, jeśli połączymy ze sobą 41 zdjęć wyko­nanych Lumią 1020 w jedną całość? Dokład­nie coś takiego:

Nokia zabrała Lumię 1020 na wycieczkę do Nowego Jorku, którego ulice zostały uch­wycone w powyższym filmie. Efekt jest hip­no­tyzu­jący — ciągłe pow­ięk­szanie się obrazu przy zakła­manej per­spek­ty­wie mogą przyprawić o oczo­pląs. Po obe­jrze­niu filmiku kilka/kilkanaście razy możemy zaser­wować sobie mały odlot. Ostrzegam jed­nak, później może­cie mieć chwilowe prob­lemy ze skupi­e­niem wzroku na jed­nym punkcie i oceną odległości ;)

Co myśli­cie o tym, by Nokia (lub ktokol­wiek inny) stworzyła aplikację umożli­wia­jącą nagry­wanie takich tunelowych filmów składa­ją­cych się z wielu zdjęć? Wyczuwam, że miałbym z czegoś takiego sporą frajdę :)

Ciekawe? Podziel się!