YouTube

YouTube wkrótce udostępni nam funkcję pobiera­nia filmików przez swoją aplikację tak, by można było je oglą­dać później w try­bie offline. To brzmi dobrze!

Oglą­danie filmów na YouTube z wyko­rzys­taniem mobil­nego Inter­netu może być uciążliwe. Często zdarzają się słabe trans­fery, braki zasięgu i inne pot­worne zdarzenia. Z tego powodu spędzanie czasu z YouTubem jest najprzy­jem­niejsze w domu, przy łącze­niu się z Wi-Fi.

Na szczęś­cie wkrótce aplikacja YouTube zostanie zak­tu­al­i­zowana i otrzyma możli­wość pobiera­nia klipów wideo na pamięć tele­fonu w celu ich odt­worzenia w późniejszym cza­sie z poziomu apki. Niestety, Google zamierza ustalić limit dłu­gości pobranego mate­ri­ału, lecz jeszcze nie wiadomo, ile on będzie wynosił. W każdym bądź razie, całego Inter­netu na pamięć smart­fona nie zgramy :D

Aktu­al­iza­cja, która to umożliwi jest przewidziana na listopad. Jed­nakże, już teraz są dostępne aplikacje, które umożli­wiają pobieranie filmików na pamięć urządzenia. Użytkown­icy Androida mogą sko­rzys­tać z pro­gramu o wymownej nazwie YouTube Down­loader, lecz nie jest on dostępny w Google Play i należy go znaleźć w odmę­tach Internetu.

Nie wspom­ni­ano, które z plat­form otrzy­mają opisy­waną funkcję. Androida jestem pewien, iOS–a raczej też, lecz co z Win­dows Phonem?

Via

Ciekawe? Podziel się!