xl_LG_Optimus_Vu_lead_624

LG nie ma szczęś­cia do swo­jej serii tableto­fonów Vu. Zarówno pier­wsza, jak i druga gen­er­acja tych urządzeń sprzedały się bardzo słabo, lecz firma nie zamierza się pod­dać. Przysłowie mówi, że do trzech razy sztuka, więc może LG Vu 3 uda się osiągnąć popularność?

LG Vu I i II okazały się niewypałem. Sto­sunek ceny do jakości w ich przy­padku był miz­erny, specy­fikacja nie mogła rów­nać się tej, którą ser­wowała konkurencja, a charak­terysty­czne pro­por­cje ekranu tylko przeszkadzały w wygod­nym korzys­ta­niu. W Vu III ekran co prawda dalej będzie cechował się aspek­tem 4:3, lecz można wnioskować, że będzie to bardziej udane urządze­nie od swoich poprzedników.

LG Vu III ma otrzy­mać czterordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon 800 o tak­towa­niu 2,3 GHz, 2 GB RAM-u, oraz specy­ficzny, 5.2-calowy ekran o pro­por­c­jach 4:3 i rozdziel­czości 1280x960 pik­seli. Sys­te­mem oper­a­cyjnym rządzą­cym całoś­cią zostanie Android 4.3 Jelly Bean.

Vu III ma kosz­tować 465£, co daje 2 330 zł.Jest to dużo mniej, niż w przy­padku Sam­sunga Galaxy Note’a 3, który kosz­tuje ok. 3 tys. zł. Różnica cenowa jest spora, lecz Note 3 zdaje się być dużo ciekawszym tableto­fonem. Jeśli jed­nak dla Was liczy się niska cena, powin­niś­cie zain­tere­sować się nad­chodzą­cym LG. Jego pre­miera ma odbyć się na przełomie wrześ­nia i października.

Via

Ciekawe? Podziel się!