Nokia_108_Dual-SIM

Skoro czyta­cie naszego bloga, raczej mało praw­dopodobne, byś­cie intere­sowali się naj­tańszymi tele­fon­ami. Jeśli jed­nak macie w rodzinie tech­no­fobów, którzy chcieliby kupić swój pier­wszy tele­fon, Nokia 108 może być dobrym pomysłem.

Nokia w seg­men­cie naj­tańszych smart­fonów radzi sobie naprawdę dobrze. Co chwilę wypuszcza kole­jne mod­ele — jedne to ficz­er­fony z jakąś wyróż­ni­a­jącą się funkcją, a drugie to słuchawki, które w założe­niu miały być ogranic­zone z niemal wszys­tkiego, by zaoszczędzić na cenie. Nokia 108 należy do tej drugiej grupy.

  

Nokia 108 (oraz jej wer­sja Dual SIM wyce­niona tak samo) kosz­tuje zaled­wie 29$, co w obec­nym kur­sie daje nam równowartość 91 zł. Co otrzy­mu­jemy w zamian? Komórkę z aparatem VGA, wyświ­et­laczem o przekąt­nej 1,8″, odt­warza­czem muzyki z Radiem FM, slotem na karty pamięci i wejś­ciem mini-jack. Warto wspom­nieć, że na tej Nokii zagramy w kul­towego Snake’a, co oso­biś­cie doceniam.

Nokia_108_DUAL_SIM_cyan

Całość została opakowana w obu­dowę naw­iązu­jącą swoim wzor­nictwem do rodziny Lumia. Dostępne kolory to: czer­wony, biały, czarny, żółty i cyjanowy.

Aku­mu­la­tor wytrzyma do 31 dni w try­bie czuwa­nia, do ok. 14 h rozmów i 45 h odt­warza­nia muzyki. Android może się schować! :D

Specy­fikacja Nokii 108 to abso­lutne min­i­mum, lecz trudno się dzi­wić — po takiej cenie trudno spodziewać się czegoś lep­szego. Oczy­wiś­cie, nie jest to pro­dukt skierowany do fanów tech­nologii, a do osób, które wcześniej nie miały sty­czności z tele­fon­ami komórkowymi, potrze­bu­ją­cych czegoś prostego.

Via

Ciekawe? Podziel się!