Sony-logo kj

Plotka głosi, że Sony już teraz rozpoczęło prace nad kole­jnym flagowym smart­fonem . Ma on się nazy­wać Sony Xpe­ria Z2 i będzie wyposażony w taki sam aparat 20 Mpix, co Xpe­ria Z1.

Przyz­nam, że najnowsze smart­fony Sony’ego wywarły na mnie bardzo dobre wraże­nie. Xpe­ria Z Ultra i Xpe­ria Z1 mogą się pochwalić naprawdę wyda­jnym pro­ce­sorem, ele­ganckim designem i wyświ­et­laczem o wysok­iej jas­ności i sze­rokim spek­trum wyświ­et­lanych barw (wcześniej Sony mon­towało dość słabe ekrany do swoich telefonów).

Najnowszy flagowiec Sony’ego, czyli Xpe­ria Z1 został zaprezen­towany bardzo niedawno, bo 4 wrześ­nia bieżącego roku. Może zatem dzi­wić to, że Japończycy wzięli się do prac nad kole­jnym topowym smart­fonem tak szy­bko. Według wstęp­nych infor­ma­cji nie należy się jed­nak spodziewać czegoś drasty­cznie różniącego się od poprzed­nich urządzeń Sony’ego.

W specy­fikacji Xperii Z2 ma się znaleźć Snap­dragon 800, wyświ­et­lacz 5,2″ Full HD z tech­nologią Tri­lu­mi­nos, 3 GB pamięci RAM, aparat 20 Mpix i bate­ria 3 200 mAh. Sys­te­mem oper­a­cyjnym, który zostanie wyko­rzys­tany ma być niewydany jeszcze Android 4.4 KitKat.

Możemy się spodziewać, że Sony Xpe­ria Z2 zostanie pokazana światu na tar­gach IFA 2014, które odbędą się 7–10 sty­cz­nia 2014 roku.

Via

Ciekawe? Podziel się!