nokia-lumia-15201

Jako, że niedziela to taki dzień, w którym nie dzieje się zbyt wiele, postanow­iłem, że uraczę Was galerią zdjęć, które przed­staw­iają nad­chodząca Lumię 1520.

Lumia 1520, zwana także jako Ban­dit powinna już wkrótce zostać ofic­jal­nie zaprezen­towana. Ma się charak­tery­zować ekranem Full HD o przekąt­nej 6″, czterordzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon 800, aparatem Pure­View 20 Mpix, 2 GB pamięci RAM i slotem na karty pamięci. Cud, miód, orzeszki! W końcu otrzy­mamy Win­dows Phone’a o specy­fikacji, która stawi go na równi z android­ową konkurencją.

Spośród powyższych zdjęć uwagę zwraca to, które przed­stawia Lumię 1520 w białej, zde­cy­dowanie różniącej się od reszty, obu­dowie. Będzie to odmi­ana tego tableto­fona przez­nac­zona dla amerykańskiej sieci Verizon.

Ciekawe? Podziel się!