gsmarena_001 (14)

iPhone 5S, który miał pre­mierę trzy dni temu, jest pier­wszym smart­fonem z 64-bitowym pro­ce­sorem. Co na to Sam­sung? Nie chce być gorszy — obiecuje, że jego flagowce na rok 2014 także będą pra­cować w 64-bitowej architekturze.

Wiele osób uważa, że Sam­sung przo­duje wśród pro­du­cen­tów smart­fonów w kwestii kopi­owa­nia rozwiązań konkurencji. Jest to trochę złośliwe, lecz trudno zaprzeczyć suchym fak­tom. Do port­fo­lio Sam­sunga już w przyszłym roku będziemy mogli dopisać kole­jne rozwiązanie zacz­erp­nięte od swoich rywali.

JK Shin (CEO Sam­sunga) powiedział, że przyszłe flagowce kore­ańskiego giganta będą pra­cować w 64 bitach. Możemy zatem liczyć, że to rozwiązanie zawita doSam­sunga Galaxy S5 i Note’a 4.

iPhone 5S jest pier­wszym smart­fonem pracu­ją­cym w 64-bitowej architek­turze. O ile w kom­put­er­ach oso­bistych takie rozwiązanie jest stosowane już od jakiegoś czasu, trudno przewidzieć, jak sprawdzi się ono w smart­fonach lub table­tach. W każdym razie, możemy liczyć na spory przy­rost mocy (Apple A7 ma być aż 40 razy szyb­szy od swo­jego odpowied­nika z iPhone’a pier­wszej gen­er­acji), lecz czy obec­nie zna­j­du­jące się aplikacje w sklepie Play będą dostępne dla pro­ce­sorów dzi­ała­ją­cych w 64 bitach? Zna­jąc specy­fikę Androida, to może być trudne do osiąg­nię­cia, jeśli liczymy na brak spad­ków płyn­ności dzi­ała­nia. Doda­jmy tylko, że Android obec­nie nawet nie wspiera 64-bitowej architek­tury, lecz KitKat może być na to rozwiązaniem.

Via

Ciekawe? Podziel się!