Halo-4-Forward-Unto-Dawn-Cortana

Równocześnie z pojaw­ie­niem się iPhone’a 4S 14 października 2011 roku miał miejsce debiut Siri - pier­wszego inteligent­nego asys­tenta głosowego dla urządzeń mobil­nych. 27 czer­wca 2012 roku Google pokazało konkuren­cyjne rozwiązanie dla sys­temu Android - Google Now. Co z mobil­nym Win­dowsem? Ten swo­jego asys­tenta głosowego nie posi­ada, lecz to ma się wkrótce zmienić. Win­dows Phone w wer­sji 8.1 może otrzy­mać włas­nego asys­tenta głosowego. Microsoft nad takim rozwiązaniem pracuje od dłuższego czasu i wygląda na to, że do tego zada­nia mocno się przykłada. Asys­tent otrzyma nazwę Cor­tana, co jest naw­iązaniem do sztucznej inteligencji z serii gier Halo (przed­stawia ją obrazek z nagłówka), która jest kojar­zona z Microsoftem.

Cor­tana ma być powłoką sys­te­mową, która przez cały czas będzie dzi­ałać w tle. Za jej pomocą da się wykony­wać akcje głosowe wyko­rzys­tu­jące różne aplikacje, jak np. kalku­la­tor czy notat­nik. Ma ona ofer­ować nie mniejszą funkcjon­al­ność, niż konkurencja. To, co brzmi ciekawie to to, że będzie ona cały czas się uczyć i dos­tosowywać do użytkown­ika. Dostęp­ność Cor­tany nie będzie ogranic­zona jedynie do Win­dows Phone’a; sko­rzys­tają z niej również inne pro­dukty Microsoftu, jak Xbox One i desk­topowy Win­dows 9.

Co ciekawe, już teraz możemy oglą­dać zrzuty ekranów przed­staw­ia­jące wczesną wer­sję pan­elu z ustaw­ieni­ami doty­czą­cymi Cor­tany. Niestety, brakuje jakichkol­wiek tech­nicznych konkretów i ciężko stwierdzić, czy ten asys­tent rzeczy­wiś­cie będzie mógł stanąć w szranki z Google Now i Siri, czy też okaże się nie wartą uwagi ciekawostką.

Via

Ciekawe? Podziel się!