iphone5c_34l_allcolors_print

Wczo­ra­jsza kon­fer­encja Apple’a była niezwykła z tego powodu, że po raz pier­wszy w his­torii firmy nie przed­staw­iono jed­nego, a dwa smart­fony tego samego wiec­zora. Niby fajnie, ale co z tego, że iPhone 5C jest nowoś­cią, skoro wszys­tko to już widzieliśmy wcześniej?

Zgod­nie z zapowiedzi­ami, Apple pokazało wczo­raj swój pier­wszy budże­towy smart­fon. Nosi on nazwę iPhone 5C i można o nim powiedzieć, że jest to tak naprawdę iPhone 5 o wyglądzie Nokii Lumia 620.

Powo­dem, dla którego Apple postanow­iło zaprezen­tować iPhone’a 5C jest chęć zawal­czenia także w niższym seg­men­cie smart­fonów. Sku­pi­a­jąc się jedynie na klasie pre­mium znacznie zawężyła sobie grono odbior­ców. iPhone 5C będzie odpowiedzią na śred­niopółkowe Androidy, których na rynku jest cała masa.

iphone5c-primary-100053567-large

Wewnątrz iPhone’a 5C zna­jdziemy SoC Apple A6. Taki sam, jaki został umieszc­zony w iPhonie 5. Wyświ­et­lacz także pozostał taki sam — 4″, o rozdziel­czości (640x1136 pik­seli). Aparat posi­ada rozdziel­czość 8 Mpix i nagrywa filmy w Full HD, a szy­bki trans­fer danych ma zapewnić moduł łączności LTE. Smart­fon będzie ofer­owany w dwóch wer­s­jach pojem­noś­ciowych: 16 i 32 GB. Mówi się też o więk­szej baterii, lecz nie podano jej pojem­ności wyrażonej w miliamperogodzinach.

apple-iphone-5c-2

Najwięk­szą różnicą w sto­sunku do iPhone’a 5 jest tutaj… wygląd. Co prawda nie zas­taniemy tutaj szkła czy alu­minium, lecz poli­węglan, który i tak jest świet­nym mate­ri­ałem do pro­dukcji obudów smart­fonów (a na pewno lep­szym niż tani plastik).

Smart­fon będzie ofer­owany w pię­ciu kolorach: zielonym, niebieskim, żół­tym, czer­wonym i białym. Do sklepów w USA, Aus­tralii, Kanadzie, Japonii, Francji, Niem­czech, Wielkiej Bry­tanii, Chin i Sin­ga­puru trafi już 20 wrześ­nia, nato­mi­ast do Pol­ski (i pozostałych kra­jów) trafi dopiero w grudniu.

Ciekawe? Podziel się!