sony-xperia-z1-mini

Jeśli chce­cie kupić smart­fona o topowej specy­fikacji, jesteś­cie skazani na urządzenia nieporęczne, z dużym ekranem. Tym prob­le­mem chce się zająć Sony, które wkrótce powinno zaprezen­tować pom­niejs­zoną wer­sję Xperii Z1 ze specy­fikacją nie ustępu­jącą swo­jemu pierwowzorowi.

Sony Xpe­ria Z1 Mini ma być smart­fonem zarówno poręcznym, jak i moc­nym. W ostat­nich cza­sach takie połącze­nie jest dość egzo­ty­czne. Pro­du­cenci smart­fonów wyposażają swoje zabawki w ekrany, które do niedawna były jeszcze zarez­er­wowane tylko dla seg­mentu tableto­fonów. Czy to dobry trend? Z tym można się kłó­cić, lecz pow­stał przez niego prob­lem — osoby, które nie potrze­bują dużego ekranu są skazane na mod­ele budże­towe, gdyż moc­nych maluchów po prostu nie ma.

Pod tym wzglę­dem ma się wyróż­niać nad­chodzący smart­fon Sony’ego - Xpe­ria Z1 Mini. Jak nazwa wskazuje, będzie to pom­niejs­zona odmi­ana Xperii Z1, która swoją pre­mierę miała pod­czas targów IFA 2013, czyli tydzień temu.

Według plotek, które trafiły do Inter­netu, Xpe­ria Z1 Mini otrzyma tak samo mocne podze­społy, co jej starsza i więk­sza sios­tra. Możemy się zatem spodziewać Snap­drag­ona 800, 2 GB pamięci RAM i przede wszys­tkim bardzo dobrego aparatu 20 Mpix.

Pewne zmi­any oczy­wiś­cie też są. Ta najwięk­sza doty­czy, nat­u­ral­nie, ekranu. Ten otrzyma przekątną 4,3″ i rozdziel­czość 1280x720 pik­seli, a pamięć wewnętrzna zostanie zmniejs­zona do 8 GB. Mniejsza też będzie oczy­wiś­cie cena, choć trudno osza­cować, jak bardzo.

Via

Ciekawe? Podziel się!