Lumia-1020-Xperia-Z1-Big-Image

Na początku swo­jego ist­nienia Lumia 1020 wręcz dekla­sowała konkuren­cyjne smart­fony jakoś­cią wykony­wanych zdjęć. Tydzień temu pojawił się w końcu godny rywal — Sony Xpe­ria Z1 z 20-megapikselową matrycą. Czy jest w stanie zagrozić Lumii 1020?

Ekipa ser­wisu tbreak.se zamieś­ciła porów­nanie fotograficzne dwóch smart­fonów z najlep­szymi aparatami na rynku: Nokii Lumii 1020 i Sonego Xperii Z1. Myślę, że jest to jeden z naj­ciekawszych poje­dynków ostat­nich cza­sów — czy super­mul­ti­me­di­alny smart­fon z Androi­dem jest w stanie pobić króla mobil­nych aparatów? Nokia co prawda pro­dukuje tele­fony z najlep­szymi aparatami od wielu lat, lecz Sony ma jeszcze więk­sze doświad­cze­nie w kwestii foto, choć nie tyle w komórkach, co w kon­wencjon­al­nych cyfrówkach.

Na początek suche dane:

  • Optyka/sensor: Nokia Lumia 1020: 1/1.5″, 41 Mpix Pure­View; Sony Xpe­ria Z1: 1/2.3″, 20.7 Mpix Exmor RS
  • Przysłona: Nokia Lumia 1020: f2.2 ; Sony Xpe­ria Z1: f2.0
  • Przetwarzanie:  Nokia Lumia 1020: brak dedykowanego chipu, poprzez pro­ce­sor Snap­dragon MSM8960; Sony Xpe­ria Z1: dedykowany chip Bionz
  • Pozostałe: Nokia Lumia 1020: Opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu i nad­próbkowanie, zaawan­sowana aplikacja aparatu; Sony Xpe­ria Z1: cyfrowa sta­bi­liza­cja obrazu

A teraz zdjęcia:

 

Wnioski pozostaw­iam do Waszej dys­pozy­cji. Dodam jeszcze tylko tyle, że zdję­cia wykony­wane były w try­bie automaty­cznym przez osobę, która nie zna się na fotografii. Redakcja  tbreak.se dodaje, że wkrótce zrobi drugie porów­nanie, lecz z wyko­rzys­taniem trybu man­u­al­nego i pro­fesjon­al­nego fotografa.

Via

Ciekawe? Podziel się!