lumia1520photos7_1020_verge_super_wide-1-600x450

Nokia Lumia 1520 w końcu ma swoją skromną sesję zdję­ciową. Muszę przyz­nać, że wywarła na mnie dobre wraże­nie swoim designem.

Nokia Lumia 1520 ma być pier­wszym tableto­fonem Nokii. Wiele wskazuje na to, że debiut może okazać się bardzo udany.

Lumia 1520, zwana wcześniej jako Ban­dit powinna już wkrótce zostać ofic­jal­nie zaprezen­towana. Ma się charak­tery­zować ekranem FullHD o przekąt­nej 6″,czterordzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon 800,aparatem Pure­View 20 Mpix, 2 GB pamięci RAM i slotem na karty pamięci. Cud, miód, orzeszki! W końcu otrzy­mamy Win­dows Phone’a o specy­fikacji, która stawia go na równi z android­ową konkurencją.

Screen-Shot-2013-09-08-at-21.00.02-600x322

Screen-Shot-2013-09-08-at-20.59.57-600x568

Screen-Shot-2013-09-08-at-20.59.52-600x435

Screen-Shot-2013-09-08-at-21.00.25

lumia1520photos7_1020_verge_super_wide-11-600x450

 

Teraz do sieci trafiły fotki, na których Nokia Lumia 1520 zna­j­duje się w towarzys­t­wie Sony Xpe­ria Z. Japońska Xpe­ria jest jed­nym z bardziej ele­ganc­kich smart­fonów na rynku, lecz tableto­fon Nokii nie ma się czego przed nim wsty­dzić — według mnie także jest urodziwy.

To, co rzuca w oczy się najbardziej, to fakt, że Lumia 1520 jest naprawdę spora w porów­na­niu do Xperii Z. Praw­dopodob­nie została wyko­nana z poli­węglanu (lub z plas­tiku, choć wąt­pię w to, zna­jąc pode­jś­cie Nokii). Nie można nie wspom­nieć też o naprawdę dużym oku aparatu, pod którym wid­nieje napis Pure View ZEISS. Plotki mówią, że ta jed­nos­tka będzie w stanie wykony­wać zdję­cia w rozdziel­czości 20 Mpix.

Via 

 

Ciekawe? Podziel się!