img_5196

Sam­sung nie jest jedyną firmą, która brała udział w tar­gach IFA 2013. Zjaw­iło się też Sony, które zaprezen­towało wiele dobrego, zwłaszcza dla fanów mobil­nej fotografii.

Plotkami na temat smart­fona Sony i1 Honami byliśmy już karmieni od dłuższego czasu. Teraz w końcu nadeszła chwila, by to urządze­nie zostało ofic­jal­nie przed­staw­ione światu. Oto Sony Xpe­ria Z1!

1185956_10151393605722168_685107446_n

Nowy flagowiec Sonego prezen­tuje się bardzo kusząco. Może się pochwalić bardzo szy­bkim pro­ce­sorem Snap­dragon 800 o tak­towa­niu 2,2 GHz, zmody­fikowanym Androi­dem 4.2.2, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci flash i slotem na kartą pamięci. Nie zabrakło wyświ­et­lacza korzys­ta­jącego ze znanej z Xperii Z Ultra tech­nologii Tri­lu­mi­nos. Ma on przekątną 5″ i rozdziel­czość 1920x1080 pik­seli. Gwoździem pro­gramu jest jed­nak aparat fotograficzny, który pozwala na wykony­wanie zdjęć w rozdziel­czości 21 Mpix.

gsmarena_001 (13)

Sony Xpe­ria Z1 posi­ada wodoszczelną i pyłood­porną obu­dowę, która została pokryta taflą szkła zarówno z przodu, jak i z tyłu. Design smart­fona jest bardzo podobny do tego z Xperii Z, lecz nie uważam tego za wadę — smart­fony Sony’ego są naprawdę ele­ganckie, choć kan­ci­aste ksz­tałty mogą powodować małą ergonomię.

Bardzo intere­su­jąco prezen­tują się także dwa nowe akce­so­ria zaprezen­towane przez Sony. Są to obiek­tywy fotograficzne przez­nac­zone do smart­fonów. Pomysł bardzo nowa­torski, a jego real­iza­cja wydaje się być bez zas­trzeżeń. Do łączenia się ze smart­fonem wyko­rzys­tują Wi-Fi, Blue­tooth i NFC. Model QX100 pozwala na wykony­wanie zdjęć o rozdziel­czości 20 Mpix, a QX10 — 18 Mpix. Można do nich włożyć karty pamięci do 64 GB. Niestety, nie są to tanie zabawki — cena mod­elu QX100 wynosi 498, a QX10 248 dolarów.

sony-qx10-smartfon2

Ciekawe? Podziel się!