q09-03_16-06-15vs_verge_super_wide

Targi IFA 2013 trwają w najlep­sze! Sam­sung zgod­nie z wcześniejszymi infor­ma­c­jami zaprezen­tował nowego Galaxy Note’a, tablet, oraz swój pier­wszy inteligentny zegarek. Nie zabrakło też nowej odsłony dziesię­ciocalowego tabletu.

Sam­sung na swoich tar­gach zaprezen­tował całkiem intere­su­jące urządzenia. Otrzy­mal­iśmy właśnie to, na co czekaliśmy i nie powin­niśmy narzekać.

gsmarena_001 (12)

Chyba najwięk­szą pre­mierą jest Sam­sung Galaxy Note 3. Tak, jak Galaxy S4, będzie ofer­owany w dwóch wer­s­jach różnią­cych się pro­ce­so­rami: jedna z Exynosem Octa Core 1,9 GHz i druga ze Snap­drag­onem 800 2,3 GHz. Ta druga odmi­ana ma tą zaletę, że pozwala łączyć się poprzez LTE, gdy ośmiordzeniowiec pro­dukcji Sam­sunga zad­owoli się wyłącznie 3G. Wyświ­et­lacz Super AMOLED otrzy­mał przekątną 5.7″, a jego rozdziel­czość to 1920 x 1080 pik­seli. Główny aparat pozwala na wykony­wanie zdjęć 13 Mpix i nagry­wanie filmów w 4K (30fps), Full HD (60fps), oraz w try­bie slow motion w HD 720p (120fps). Urządze­nie otrzyma 3 GB pamięci RAM oraz 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej flash. Nie zabrakło też slotu na karty pamięci. Sys­te­mem oper­a­cyjnym został Android 4.3 Jelly Bean. Warto wspom­nieć o nowym desig­nie urządzenia. Co prawda dalej mamy do czynienia z plas­tikami, to są one zde­cy­dowanie lep­szej jakości i nie powinny zostaw­iać widocznych odcisków. Z tyłu znalazło się nawet miejsce na wzorek imi­tu­jący szwy na skórze.

gsmarena_002 (4)

Kole­jną nowoś­cią Sam­sunga jest tablet Galaxy Note 10.1. Tak jak w przy­padku nowego Nexusa 7, postanowiono nie ingerować w nazewnictwo (Sam­sung już wcześniej miał w swo­jej ofer­cie tablet Note 10.1). Zmieniono nato­mi­ast prawie wszys­tko pozostałe. Kwes­tia pro­ce­sorów, pamięci i opro­gramowa­nia prezen­tuje się tak, jak w przy­padku wyżej opisanego Note’a III, choć postanowiono wypuś­cić także wer­sję z 16 GB pamięci wewnętrznej. Oczy­wiś­cie, różnice tkwią także w wyświ­et­laczu. Ten został wyko­nany w tech­nologii SLCD, posi­ada przekątną 10″ i rozdziel­czość 2560×1600 pik­seli. Aparat posi­ada matrycę 8 Mpix — jest to więcej od poprzed­nika, lecz wciąż mniej, niż w Galaxy S4 i Nocie 3.

Oprócz tego, Sam­sung pokazał także bardzo intere­su­jące akce­so­rium do smart­fona — Galaxy Gear, lecz na niego przez­naczę wkrótce osobny wpis.

 

 

Ciekawe? Podziel się!