android_kitkat

Google ujawniło nazwę przyszłej wer­sji Androida. Nie jest to wcale — tak jak od dawna przy­puszczano — Key Lime Pie, a… KitKat!

Google chyba jeszcze nigdy nie zaskoczyło nas nazewnictwem swo­jego sys­temu, jak zro­biło to teraz. Choć sko­rzys­tało, jak zawsze, z nazwy ogól­nie lubianego smakołyku, to po raz pier­wszy użyło nazwy towarowej.

KitKat to pop­u­larne na całym świecie batony pro­dukowane przez Nestlé. Dostępne są w wielu odmi­anach (ChunKy, 4Finger, Hazel­nut…), z których więk­szość można nabyć także w Polsce. Pro­du­cenci tych batonów wkrótce przed­stawią kole­jny rodzaj przekąski, który będzie KitKatem w ksz­tał­cie android­owego rob­ota. CEO Google’a, Larry Page już miał okazję go skosz­tować. Prezen­tuje się tak:

page-kitkat

Trady­cją giganta z Moun­tain View jest wys­taw­ianie przed swoją siedz­ibą fig­urek sym­bol­izu­ją­cych kole­jne wer­sje Androida. Nie inaczej było tym razem; pojawił się kole­jny robot. Google stworzyło nawet spec­jalny film upamięt­ni­a­jący to wydarzenie.

Co ciekawe, na pewnym uję­ciu możemy zobaczyć pra­cown­ika Google robiącego zdję­cie niez­nanym smart­fonem z linii Nexus. Możemy zatem się spodziewać, że ten tele­fon zostanie przed­staw­iony ofic­jal­nie już niedługo.

nexus

Niestety, nie mamy poję­cia, czym będzie się wyróż­niać ta wer­sja Androida. W każdym razie otrzyma ona numerem 4.4 i mówi się, że zostanie udostęp­niona na przełomie października i listopada.

Ciekawe? Podziel się!