Screen-Shot-2013-04-14-at-09.14.42-600x420 (1)

To będzie już drugi dzisiejszy news na temat Nokii od @evleaks. Okazuje się, że zna nazwę nad­chodzącego tableto­fonu fińskiego pro­du­centa. Czy dzisiaj zostanie on zaprezen­towany na moskiewskiej konferencji?

@evleaks nie próżnuje i pub­likuje w Internecie kole­jne prze­cieki, których spora część doty­czy Nokii. Tak jest z jego jedną z ostat­nich wiado­mości. Brzmi ona następująco:

Nokia Ban­dit = Lumia 1520

 

Cóż, wiado­mość lakon­iczna i prosta w zrozu­mie­niu — nawet nie muszę dokony­wać tłumaczenia :D

Dla tych, którzy nie są w tema­cie — Nokia Ban­dit to doty­chcza­sowa, umowna nazwa dla nad­chodzącego tableto­fonu Nokii. Ma on charak­tery­zować się wyświ­et­laczem FullHD o przekąt­nej 6″, pro­ce­sorem Snap­dragon 800 i aparatem 20 Mpix. Nie zabraknie też sys­temu Win­dows Phone 8 z aktu­al­iza­cją GDR3.

Ist­nieje duża szansa, że Lumia 1520/Bandit zostanie zaprezen­towana nie za miesiąc, nie za parę tygodni lecz… dzisiaj. To właśnie dziś, 28 sierp­nia odbędzie się kon­fer­encja Nokii w Moskwie, pod­czas której ma nastąpić tajem­nicza świa­towa pre­miera. Na obecną chwilę trudno powiedzieć, czy chodzi o właśnie to urządze­nie, czy na przykład o tablet z Win­dowsem RT, czy też o oba z nich. A może chodzi tylko o nowe Ashe? Tego jeszcze nie wiemy, ale postaramy się poin­for­mować o tym jeszcze dzisiaj, gdy wszys­tko będzie jasne :)

Via

Ciekawe? Podziel się!