Nokia-Lumia-620-Protected-Edition-2-620x620

W Fin­landii Nokia sprzedaje spec­jalną edy­cję Lumii 620 pod nazwą Pro­tected Edi­tion. Tak naprawdę jest to zwykła Lumia z dołąc­zonym casem zwięk­sza­ją­cym odporność urządzenia.

Nokia od zawsze była chwalona za niezniszczal­ność swoich tele­fonów. Oczy­wiś­cie, niedoś­cignionym wzorcem jest pod tym wzglę­dem kul­towa Nokia 3310. O ile nowoczes­nym smart­fonom niezwykle daleko do odporności tego mod­elu, to Nokia wprowadz­iła do sprzedaży spec­jalną, uod­pornioną Lumię 620, która może dać nami­astkę tego, co znamy z 3310.

Kupu­jąc Nokię Lumia 620 Pro­tected Edi­tion otrzy­mu­jemy — oprócz tele­fonu i pod­sta­wowych akce­soriów - ochronną obu­dowę CC-3061, która to właśnie odróż­nia tę wer­sję od tej pod­sta­wowej. Charak­teryzuje się stop­niem ochrony IP54, co oznacza ochronę przed wnikaniem pyłu w iloś­ci­ach zakłó­ca­ją­cych pracę urządzenia oraz przed kro­plami pada­ją­cymi pod dowol­nym kątem i ze wszys­t­kich stron.

Nokia-Lumia-620-Protected-Edition-620x818

IP54 to wynik nie będący niczym nadzwycza­jnym. O ile ochrona przed pyłem stoi na dobrym poziomie, to nawet w tej ochron­nej obu­dowie Lumia 620 wciąż nie radzi sobie zbyt dobrze z żywiołem wody — ciągły stru­mień może trwale uszkodzić to urządze­nie, nie mówiąc już o zanurzaniu.

Lumia 620 Pro­tected Edi­tion na razie ofer­owana jest wyłącznie w Fin­landii w cenie ok. 1 000 zł.

Via

Ciekawe? Podziel się!