12

Jeszcze kilka lat temu roz­suwane klaw­iatury QWERTY były bardzo często mon­towane w smart­fonach. Do tej pory mają one wielu zwolen­ników, lecz pro­du­cenci smart­fonów zrezyg­nowali z tego rozwiąza­nia. Chlub­nym wyjątkiem jest tutaj Motorola, której Droid 5 z właśnie taką klaw­iaturą wyciekł do sieci na kilku fotkach.

Co się stało z klaw­iat­u­rami QWERTY? Co było w nich tak złego, że teraz po prostu nie ma nowych i dobrych smart­fonów z nimi na pokładzie? Mam kilka teorii na temat ich wyginię­cia. Doszło do tego cho­ci­ażby dlat­ego, że obec­nie stosowane pojem­noś­ciowe ekrany dotykowe są dużo więk­sze i bardziej pre­cyzyjne niż wów­czas. Pro­gres doty­czy także pro­gramowych klaw­iatur, które stały się bardziej inteligentne (np. SwiftKey lub Swype). Pozbaw­ie­nie fizy­cznej klaw­iatury poz­woliło na odciąże­nie urządzeń i zmniejsze­nie ich gabary­tów. Co jed­nak najważniejsze, smart­fony bez QWERTY są tańsze w pro­dukcji, co według mnie było kluc­zowym czynnikiem.2

 

Na szczęś­cie Motorola nie zapom­ina o tym rozwiąza­niu. Do sieci trafiły zdję­cia przed­staw­ia­jące Droida 5, który posi­ada pięknej urody pię­ciorzę­dową klaw­iaturę. Oprócz niej smart­fon ma otrzy­mać wyświ­et­lacz  ~4,5″, cewkę do ład­owa­nia induk­cyjnego, NFC, LTE oraz obu­dowę odporną na wodę i pył. Co zaskaku­jące, smart­fon ze zdjęć posi­ada Androida w wer­sji 4.0.3, lecz bez obaw — pro­to­typy często są wyposażane w nowsze wer­sje sys­temu dopiero po jakimś czasie.

Szkoda, że Motorola wyco­fała się z Europy i nie mamy co liczyć na to, że Droid 5 trafi do Pol­ski. Byłoby świet­nie, gdyby na rynku znalazł się choć jeden smart­fon z fizy­czną klawiaturą.

droid5version1-640x480

3

Via

Ciekawe? Podziel się!