IMG_1125b1000

Jeśli przymierza­cie się do zakupu smart­fona Nokia Lumia 1020, to może­cie już złożyć zamówie­nie w przed­sprzedaży w pol­skim sklepie. Niestety, tanio nie jest…

Nokia Lumia 1020 to na chwilę obecną zde­cy­dowanie najlep­szy smart­fon z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Rewela­cyjny aparat Pure­View o matrycy 41 Mpix i opty­czną sta­bi­liza­cją obrazu,  dobrze odw­zorowu­jący kolory wyświ­et­lacz Pure­Mo­tion HD+, 2 GB pamięci RAM i dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon S4 Plus to jego najważniejsze cechy które spraw­iają, że ten tele­fon nie ma żad­nej god­nej konkurencji pracu­jącej na Win­dows Phone. Już teraz można złożyć na niego zamówie­nie w sklepie NokiaSklepOnline.pl, który jest rekomen­dowany przez Nokię i tym samym raczej wie co robi, wyce­ni­a­jąc jej telefon ;)

A więc sklep ten pozwala już składać zamówienia na Nokię Lumia 1020. Jej cena wynosi 2949 zł i na razie jest dostępna wyłącznie w kolorze czarnym. Przewidy­wany ter­min wysyłki to 20 wrześ­nia, a za dostawę klient nie płaci ani grosza.

Oso­biś­cie uważam, że trzy tysiące zło­tych to spora prze­sada. O ile pamięć mnie nie zawodzi na obecną chwilę jest tylko jeden droższy smart­fon — iPhone 5. Oczy­wiś­cie Lumia 1020 cechuje się wyjątkowym aparatem, lecz sądzę, że nie jest to wystar­cza­jący argu­ment mogący skłonić do kupna, przez co zain­tere­sują się nią jedynie najwięksi pasjonaci fotografii, sys­temu Win­dows Phone i/lub Nokii.

Osobom myślą­cym o kup­nie tego smart­fona radz­iłbym poczekać kilka miesięcy. W tym cza­sie cena Lumii 1020 powinna spaść do akcep­towal­nych poziomów (~2000 zł).

Nokia Lumia 1020 — zamów w przedsprzedaży

Ciekawe? Podziel się!