Recital_1

Microsoft stworzył całkiem zabawny spot reklam­owy, który przed­stawia wyżs­zość aparatu w Nokii Lumii 1020 wzglę­dem iUrządzeń oraz Sam­sungów. Może­cie go obe­jrzeć w rozwinię­ciu wpisu.

Pamięta­cie reklamę Lumii 920, która w zabawny sposób przed­staw­iała walkę pomiędzy właś­ci­cielami mobil­nych urządzeń Apple i Sam­sunga pod­czas cer­e­monii ślub­nej? Teraz Microsoft wypuś­cił kole­jny spot z serii Don’t fight. Switch. 

Tym razem miejscem akcji jest szkolne przed­staw­ie­nie, na którym każdy z rodz­iców stara się wykonać jak najlep­sze zdję­cie swo­jej pociechy swoimi smart­fon­ami i table­tami Apple’a i Sam­sunga. Niestety, zadanie to nie jest dla nich takie proste, jak mogłoby się wydawać. Oczy­wiś­cie nie zabrakło też Nokii Lumia 1020, która ze zro­bi­e­niem dobrej fotki poradz­iła sobie śpiewa­jąco. Nie będę wchodził w szczegóły, po prostu sami obe­jrzyj­cie:

Oso­biś­cie jestem pozy­ty­wnie zaskoc­zony dobrym humorem — filmik jest naprawdę zabawny i fajnie przed­stawia stereo­ty­powe zachowa­nia fan­bo­jów. Nie bez znaczenia jest też to, że reklama ma sens i Lumia 1020 praw­dopodob­nie byłaby w stanie wykonać bardzo dobre i czytelne zdję­cie w takich warunk­ach, czego nie można powiedzieć o iPhonach czy Sam­sungu Galaxy S4

 

Ciekawe? Podziel się!