Asphalt-8-Airborne-700x499

O nowym Asphal­cie pisałem już kilkukrot­nie w związku z przed­staw­ia­ją­cymi go teaserami. Teraz w końcu możemy w niego zagrać, gdyż dzisiaj trafił do Google Play i App Store.

Asphalt 8: Air­borne w końcu jest już od dzisiaj gotowy do pobra­nia. Gra kosz­tuje dolara (nieco ponad 3 zł) w przy­padku obu plat­form i waży coś koło gigabajta.

Ósma część serii prezen­tuje się znacznie bardziej intere­su­jąco od swoich poprzed­niczek. Wzglę­dem nich zmieniono naprawdę sporo. Przede wszys­tkim, zas­tosowano nowy sil­nik fizy­czny (pojazdy reagują bardziej real­isty­cznie i ule­gają takim samym wypad­kom — nie powinny nas spotkać kos­micznie wysokie loty z wielkimi rotac­jami po lekkim wjecha­niu w ścianę), a grafika uległa bardzo dużej poprawie i będzie mogła wycis­nąć z nowych urządzeń naprawdę sporo.

 


 
Gra pozwala zasiąść za sterami takich maszyn, jak Fer­rari FXX, Bugatti Vey­ron, Nis­san GT-R, czy Koenigsegg CCX. Łącznie pojazdów jest 47, z czego 4/5 całości jest całkiem nowa. Możemy nimi ści­gać się w dziewię­ciu różnych lokac­jach, w tym w Wenecji, Gujanie Fran­cuskiej, Islandii czy na pustyni w Nevadzie. Łącznie czeka na nas 180 wyzwań w try­bie kari­ery, a nie zapom­i­na­jmy, że Asphalt 8 ofer­uje także rozbu­dowany mul­ti­player z tabelami wyników i wid­mami tras przejazdu.

Jak na Gameloft przys­tało, gra jest wyposażona w sys­tem mikro­transakcji, który dla wielu może spraw­iać wraże­nie zbyt nachal­nego. Jeśli spodziewa­cie się, że pod tym wzglę­dem będzie choć trochelepiej, niż w Asphal­cie 7, to muszę Was zmartwić.

Ja sam właśnie zamierzam zabrać się za tą grę. Myślę, że może to być jeden z naj­ciekawszych mobil­nych tytułów tego roku i pokładam z nim spore nadzieje.

Asphalt 8: Air­borne — Down­load Android

Asphalt 8: Air­borne — Down­load iOS

Ciekawe? Podziel się!