lgd-qhd-panel

Pomimo tego, że nawet na dużych smart­fonach rozdziel­czość 720p powinna wystar­czyć, aby nie móc już dostrzec poje­dynczych pik­seli, to stan­dard ten został zepch­nięty na bok za sprawą mon­towa­nia ekranów 1080p. To jed­nak nie jest jeszcze ostat­nie słowo — LG chwali się, że stworzyło ekran 1440p o przekąt­nej 5,5″, który może on zostać wyko­rzys­tany do jego przyszłych smartfonów.

Raczej nikt nie powie, że ekrany 1080p w smart­fonach posi­adają niewystar­cza­jącą gęs­tość pik­seli. LG się tym nie prze­j­muje i stworzyło panel o jeszcze wyższej rozdzielczości.

Nowy ekran został zbu­dowany od pod­staw z myślą, by móc umieś­cić go w smart­fonach. Cechuje się wielką rozdziel­czoś­cią 2560x1440 (WQHD) i przekątną 5,5″. Takie para­me­try poz­woliły uzyskać zagęszcze­nie pik­seli na poziomie 538 PPI

Panel został wyko­nany w tech­nologii AH-IPS i do jego pro­dukcji wyko­rzys­tano krzem polikrys­tal­iczny o niskiej tem­per­aturze. Odz­nacza się jas­noś­cią 430 nitów.

Z pewnoś­cią LG wykon­ało kawał dobrej roboty i jest to osiąg­nię­cie godne podziwu. Czy jed­nak naprawdę potrze­bu­jemy takiej rozdziel­czości w smart­fonach? Nie sądzę. PPI w nowym ekranie LG wynosi astro­nom­iczne 538. Dla porów­na­nia, najm­niejszy telewizor LG o rozdziel­czości 4K (4096 × 2160 pik­seli), a więc model 55LA9700 odz­nacza się już tylko 80 PPI. iPad 4 — 263 PPI. 21-calowy mon­i­tor FullHD — 105 PPI. Nawet, jeśli taki mon­i­tor zostałby wyposażony w rozdziel­czość 8K (8192 × 4608 pik­seli), to jego PPI i tak wynosiło by 448, a więc znacznie mniej od ekranu LG. Wow!

Via

Ciekawe? Podziel się!