178810-honami

Sony Xpe­ria Honami została już zbench­markowana. Już przed­premierowe wyniki dla wer­sji tego smart­fona na chiński rynek budzą podziw, lecz nic dzi­wnego — w końcu zna­j­duje się w nim Snap­dragon 800.

Sony Xpe­ria i1 Honami prezen­tuje się naprawdę rewela­cyjnie i może to być jedna z naj­jaśniej świecą­cych gwiazd tego roku. Jej głównym atutem będzie aparat 20 Mpix z możli­woś­cią nagry­wa­nia filmów 4K, który ma pozostawić daleko w tyle pozostałe smart­fony z Androi­dem i móc śmi­ało powal­czyć z Nokią Lumia 1020.

honant

Teraz mamy dowód na to, że Honami będzie bardzo dobre nie tylko pod wzglę­dem aparatu, lecz także i mocy. Dzięki zas­tosowa­niu pro­ce­sora Qual­comm Snap­dragon 800 i 2 GB pamięci RAM udało się uzyskać wynik 30 625 punk­tów w bench­marku AnTuTu. Granicy 30 tys. punk­tów w przed­premierowych tes­tach nie udało się prze­bić ani HTC One, ani Sam­sun­gowi Galaxy S4, ani też LG G2 (choć ten ostatni był bardzo blisko; uzyskał wynik 29 909 pkt.). Taki rezul­tat tylko pozy­ty­wnie nas­traja do tego, co osiągną ci wszyscy mod­derzy i over­clock­erzy, którzy z pewnoś­cią będą w stanie wycis­nąć jeszcze więcej. Należy jeszcze pamię­tać, że wynik doty­czy chińskiej wer­sji. Czort jeden wie, czym ona będzie się odz­naczać, lecz praw­dopodob­nie europe­jczycy nie dostaną wol­niejszego urządzenia :)

Xpe­ria i1 Honami w moich oczach zdaje się być naprawdę rewela­cyjnym urządze­niem — Snap­dragon 800, aparat 20 Mpix, wyświ­et­lacz Full HD wyko­nany w tech­nologii Tri­lu­mi­nos, slot na karty pamięci, świetne wyko­nanie i niezła nakładka sys­te­mowa — czego chcieć więcej?

Via

Ciekawe? Podziel się!