nokia-logo-sign

Panowie z poczyt­nego ser­wisu The Verge infor­mują, że Nokia niedługo ma zamiar zaprezen­tować sześ­ciocalowe urządze­nie z ekranem Full HD i aparatem 20 Mpix. 

Jakoś trudno mi uwierzyć w te nowe doniesienia, lecz pochodzą one ze strony, której można zau­fać. Wiado­mość jest taka, że Nokia już wkrótce pokaże nam tableto­fon o tym­cza­sowej nazwie Ban­dit i bardzo dobrych podzespołach.

Jeszcze wczo­raj pisałem o tym, że Nokia zaprasza nas na świa­tową pre­mierę, która odbędzie się 28 sierp­nia w Moskwie. Nat­u­ral­nym by było, że to właśnie tam zostałby pokazany taki smartfon.

Ban­dit ma cechować się wyświ­et­laczem Full HD o przekąt­nej 6″, aparatem 20 Mpix delikat­nie wys­ta­ją­cym z obu­dowy i bliżej nieokreślonym pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon o czterech rdzeni­ach. Wow! Nie licząc aparatu, mamy do czynienia z bestią lep­szą niż Lumia 1020. Z racji dużego ekranu sys­tem Win­dows Phone 8 w nim zawarty będzie uzu­pełniony o aktu­al­iza­cję GDR3 już na starcie.

Jeśli ten tableto­fon będzie cechował się właśnie taką specy­fikacją, to byłby to naprawdę intere­su­jący pro­dukt. Co prawda w jego stronę nie zwrócą się oczy ekstremalni fanów fotografii — ci wybiorą jeszcze lep­szą pod tym wzglę­dem Lumię 1020, lecz nowe urządze­nie będzie od niej jeszcze bardziej mul­ti­me­di­alne i — mimo wszys­tko — i tak bijące na głowę wszys­tkie inne smart­fony konkurencji pod wzglę­dem aparatu.

A co, jeśli Ban­dit to tak naprawdę Lumia 825? Ja takiej możli­wości nie wyk­luczam. Mogłoby być wtedy ciekawie, choć jakoś nie wydaje mi się, by Nokia chci­ała prze­jść z pro­dukcji smart­fonów na tableto­fony. No, w każdym razie są to dla niej niez­nane wody.

Via

Ciekawe? Podziel się!