onemax

Ostat­nio mówi się całkiem głośno o czyt­nikach linii papi­larnych. Miał w niego zostać wyposażony LG G2, lecz ostate­cznie do niego nie trafił. Z kolei nad­chodzący iPhone 5S niemal na pewno będzie go posi­adać. Nie będzie on jedynym nowym smart­fonem z takim czyt­nikiem, gdyż HTC One Max także go otrzyma. Tak przy­na­jm­niej można wywnioskować z nowej fotki, która obiegła Internet.

Czyt­nik linii papi­larnych w smart­fonie wbrew pozorom nie jest czymś nowym. Już pocz­ciwa Motorola Atrix z początku 2011 roku była wyposażona w to ustro­jstwo. Niestety, ani Motorola, ani inni pro­du­cenci w późniejszym cza­sie nie wyrazili zain­tere­sowa­nia tą tech­nologią i uznali ją za nietrafioną. Wkrótce będą mieli okazję zas­tanowić się nad swoją decyzją drugi raz, a to za sprawą nowej fali smart­fonów z tymi czytnikami.

Nowe zdję­cie tableto­fonu HTC One Max wyraźnie pokazuje, że na tyl­nej ściance urządzenia, pod obiek­ty­wem aparatu zna­jdzie się czyt­nik linii papi­larnych w postaci czarnego kwadrata. Nie uważam, by wyglą­dało to este­ty­cznie, lecz nie to jest najważniejsze.

Więcej na temat HTC One Max może­cie przeczy­tać w tym wpisie.

Myślę, że w przyszłym roku czyt­niki te mogą stać się ele­mentem będą­cym na wyposaże­niu niemal każdego porząd­nego smart­fona. Skoro iPhone będzie go mieć, to android­owa konkurencja nie będzie chci­ała zostać w tyle — Apple często wyz­naczał nowe stan­dardy i tak może być i tym razem.

Via

Ciekawe? Podziel się!