htc-sense-5-review-16

Całkiem niedawno, bo jeszcze dwa tygod­nie temu pisal­iśmy o aktu­al­iza­cji Androida do wer­sji 4.2.2 Jelly Bean dla smart­fona HTC One X+. Teraz ten sam update trafił do jego prekur­sora, HTC One X.

Posi­adacze HTC One X musieli czekać długo na Androida 4.2, lecz w końcu się doczekali — HTC zaczęło rozprowadzać po całym świecie swoją aktu­al­iza­cję dla tego smart­fona, a jako pier­wsze dostaną ją urządzenia z kra­jów nordy­c­kich i — uwaga! — wschod­nioeu­rope­js­kich. Praw­dopodob­nie w trak­cie pisa­nia tego artykuł niek­tórzy z Was już teraz mogą pobrać nową wer­sję systemu.

Poza samym fak­tem bycia Androi­dem w wer­sji 4.2.2 Jelly Bean, aktu­al­iza­cja wnosi sporo nowości. Zmienia ona diame­tral­nie inter­fejs na taki sam, jaki możemy spotkać w HTC One. Tak jest — nie zabrakło nakładki sys­te­mowej HTC Sense 5.0 z ekranem głównym Blink­Feed i galerii obrazów z krótkimi filmikami Zoe. Nowa nakładka z pewnoś­cią sprawi, że One X otrzyma drugą młodość i będzie się z niego korzys­tało niemal iden­ty­cznie, jak z obec­nego flagowca, One.

Aktu­al­iza­cja waży około 380 MB i nosi oznacze­nie 4.18.401.2. Można ją pobrać z poziomu menu aktu­al­iza­cji OTA w telefonie.

Sam jestem posi­adaczem HTC One X i nie omieszkam w najbliższym cza­sie zain­stalować tą wer­sję sys­temu. Na razie jed­nak sobie daruję ze względu, że jeszcze docieram świeżą finalną wer­sję świet­nego ROM-u ViperX 3.8.0 ;)

 

Ciekawe? Podziel się!