gsmarena_001 (10)

28 sierp­nia w Moskwie  Nokia będzie mieć swoją kon­fer­encję, na której zaprezen­tuje swoje nowe urządze­nie (lub urządzenia). Czy to tego dnia dowiemy się o table­cie Nokii z Win­dowsem RT? A może chodzi o Lumię 825?

Nokia może się poszczy­cić naprawdę intere­su­ją­cym tegorocznym port­fo­lio. Zaprezen­towała kilka niezłych maluchów z serii Asha, sty­lową Lumię 925, Lumię 1020 z rewela­cyjnym aparatem i dużą Lumię 625. To jed­nak jeszcze nie koniec! Jest już pewne, że jeszcze w tym miesiącu poz­namy kole­jne urządze­nie Finów.

W ostat­nich tygod­ni­ach mówiło się kilka­krot­nie o dwóch urządzeni­ach, które Nokia planuje wprowadzić do sprzedaży. Pier­wszym z nich jest tablet z Win­dowsem RT, czterordzeniowym pro­ce­sorem Snap­dragon 800 i ekranem FullHD. Drugie to Lumia 825 — tableto­fon z ponad pię­ciocalowym wyświ­et­laczem (5,2″?) 720p i Snap­drag­onem 400. Czyżby Nokia planowała ofic­jal­nie przed­stawić oba z nich pod­czas swo­jej moskiewskiej konferencji?

Nokia to wydarze­nie rekla­muje banerem z napisami w cyryl­icy. Wielokrot­nie Finowie na takich grafikach zapowiada­ją­cych kon­fer­encje zamieszczali gry słowne czy sym­bole, które pozwalały nam co nieco pogdy­bać. Niestety, tym razem tak nie jest — napis głosi świa­towa pre­miera, a w tle widz­imy klaw­iaturę jakiegoś instru­mentu klawiszowego.

Via

Ciekawe? Podziel się!