1357145646_468894426_1-Pictures-of--Lg-nexus-4-rooted-new-in-box-475

Nowe plotki głoszą, że Nexus 5 może zostać pokazany w najbliższych miesią­cach. Jego pro­dukcją ma się zająć LG i będzie bazował na niedawno zaprezen­towanym mod­elu G2.

LG już wypro­dukowało jed­nego smart­fona z serii Nexus — mowa oczy­wiś­cie o LG Nexusie 4, który wciąż jest bardzo intere­su­ją­cym urządze­niem. Charak­teryzuje się zaskaku­jąco dobrym (o wiele lep­szym od pozostałych komórek LG) wyko­naniem obu­dowy, szy­bkim pro­ce­sorem i — oczy­wiś­cie — brakiem slotu na karty pamięci.

Nexus 4 wkrótce może prze­jść do przeszłości za sprawą nowego mod­elu, Nexusa 5. Wiet­nam­ska strona Tinhte.vn infor­muje, że smart­fon będzie bazował na świet­nym LG G2. Odziedz­iczy po nim pro­ce­sor Snap­dragon 800 2,3 GHz i wyświ­et­lacz FullHD o przekąt­nej 5,2″. Całkowicie odmi­enny ma być nato­mi­ast wygląd, który będzie garś­ci­ami naw­iązy­wał do poprzed­nika. Natrafimy na duże poła­cie szkła zarówno z przodu i z tyłu i z pewnoś­cią nie uświad­czymy charak­terysty­cznych przy­cisków do sterowa­nia głośnoś­cią umieszc­zonych na tyl­nej części urządzenia, jak w LG G2.

Co ciekawe, jeszcze pod koniec maja LG się wypowiadało, że nie ma w planach stworzenia kole­jnego Nexusa. No cóż — w między­cza­sie sporo mogło się wydarzyć i być może Kore­ańczycy z LG już teraz współpracują z Google nad nowym smart­fonem. Niestety, ciężko powiedzieć, kiedy dokład­nie zostanie zaprezen­towany — spodziewa­j­cie się go jed­nak w najbliższych miesiącach.

Via

http://dailymobile.pl/2013/05/29/nexus-5-lg-nie-ma-go-w-planach/

Ciekawe? Podziel się!