Screenshot-2013-08-16-at-14.09.27

EISA -  Europe­jskie Sto­warzysze­nie Obrazu i Dźwięku, które zrzesza kilka­dziesiąt mag­a­zynów poświę­conych sprzę­towi elek­tron­icznemu rokrocznie przyz­naje nagrody najlep­szym urządzeniom w różnych kat­e­go­ri­ach. Tytuł najbardziej zaawan­sowanego smart­fona tym razem otrzy­mał HTC One.

Nagrody przyz­nawane przez EISA są jed­nymi z najbardziej prestiżowych w świecie pro­du­cen­tów sprzętu elek­tron­icznego. HTC ma zatem powód do dumy — jego One pokonał konkurencję taką, jak Sam­sung Galaxy S4, LG G2 czy Sony Xpe­ria Z i został uznany za najbardziej zaawan­sowanego i najlep­szego smart­fona. Uwagę jurorów zwró­cił między innymi świetny wyświ­et­lacz SLCD3, nakładka HTC Sense 5 z kranem głównym Blink­Feed czy wyjątkowa jakość wykonania.

Oczy­wiś­cie, nagrody zostały przyz­nane także w innych kat­e­go­ri­ach. Poniżej wstawię listę z lau­re­atami kat­e­gorii, które są pow­iązane z urządzeni­ami mobilnymi:

  • Europe­jski zestaw audio dla urządzeń mobil­nych 2013–2014 - Har­man Kar­don Onyx
  • Europe­jski najbardziej zaawan­sowany smart­fon 2013–2014 - HTC One
  • Europe­jski smart­fon kon­sumencki 2013–2014 - Huawei Ascend P6
  • Europe­jski mobilny zestaw słuchawkowy 2013–2014 - JVC HA-FXZ200
  • Europe­jski smart­fon społecznoś­ciowy 2013–2014 - Sam­sung GALAXY S4 mini
  • Europe­jski tablet 2013–2014 - Sony Xpe­ria Tablet Z

Jak na tak prestiżowe nagrody dziwi mnie tylko to, dlaczego zas­tosowano tak dzi­wne kat­e­gorie — co oznacza “najbardziej społecznoś­ciowy”? Android to Android — każdy smart­fon z tym sys­te­mem jest tak samo społecznoś­ciowy. No, chyba, że weźmiemy pod uwagę nakładki sys­te­mowe, choć wtedy pier­wsze miejsce powinny otrzy­mać wszys­tkie nowe Sam­sungi ;) Zami­ast tego bardziej odpowied­nią kat­e­gorią byłaby “najlep­szy aparat w smart­fonie”, czy od biedy “najlep­szy wyświetlacz”…

Via

Ciekawe? Podziel się!