nokiawinrttablet_large_verge_medium_landscape

Do sieci prze­dostały się pier­wsze zdję­cia tabletu Nokii - w końcu mamy namacalny dowód na to, że istnieje!

Nokia plany o wkrocze­niu na rynek tabletów snuje już od dawna, lecz do tej pory nie udało się jej tego dokonać. Pier­wsze wzmi­anki na temat takiego urządzenia pochodzą jeszcze z cza­sów starożyt­nych sprzed trzech lat. W między­cza­sie chyba każda znacząca firma przed­staw­iła swoje tablety — Apple, Sam­sung, HTC, ZTE, Sony, Huawei, Microsoft, Lenovo, Motorola, Asus, Pana­sonic… Mógłbym wymieniać tak długo, lecz nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że Nokia już dawno powinna mieć w swo­jej ofer­cie co najm­niej jeden tablet.

Coś jed­nak zaczyna się ostat­nio dziać i pro­dukty Nokii rosną jak na drożdżach. Już teraz w ofer­cie Finów jest naprawdę pokaźna Lumia 625, od jakiegoś czasu możemy dochodzą do nas infor­ma­cje na temat aktu­al­iza­cji GDR3 dla Win­dows Phone 8, która przyniesie wspar­cie dla tableto­fonów, a całkiem niedawno dowiedzieliśmy się o wynikach bench­markowych tajem­niczego tabletu Nokii. Praw­dopodob­nie było to takie samo urządze­nie, co obiekt uch­wycony na nowych zdjęciach:

Nokia-Windows-RT-Verizon-Red

Tablet Nokii nosi kodową nazwę RX-114. Według wcześniejszych infor­ma­cji, zostanie wyposażony w ekran o rozdziel­czości 1920 x 1080 pik­seli, czterordzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon 800 z GPU Adreno 330 i — niestety — w  sys­tem oper­a­cyjny Win­dows RT.

Nokii będzie wyjątkowo ciężko osiągnąć sukces takim urządze­niem ze względu na sys­tem, który jest uważany za słaby nawet przez najwięk­szych fanów Microsoftu. Miał to być pomost pomiędzy Win­dowsem Phone 8 a desk­topowym Win­dowsem 8, lecz nie zyskał sporej pop­u­larności — jak komórki były, tak dalej są wyposażane w WP8, a twórcy tabletów wolą sko­rzys­tać z dużego Win­dowsa 8. Win­dows RT już teraz jest sys­te­mem, któremu grozi rychła śmierć nat­u­ralna. Wierzy­cie, by jeden tablet Nokii odmienił jego los? Ja nie bardzo :(

Via

Ciekawe? Podziel się!