Samsung-SmartWatch

Praw­dopodob­nie Sam­sung planuje zaprezen­tować swo­jego pier­wszego smart­watcha już na początku wrześ­nia, razem z tableto­fonem Galaxy Note III. Do sieci prze­dostała się nowa grafika, która częś­ciowo pokazuje budowę inteligent­nego zegarka, Sam­sunga Galaxy Gear.

Wygląda na to, że w najbliższych lat­ach możemy spodziewać się gwał­townego spop­u­lary­zowa­nia smart­watchów. Na obecną chwilę takie urządzenia ma już w ofer­cie Sony i Motorola, lecz rynku zawo­jować im się nie udało i były jedynie cieka­wostką dla geeków. Teraz jed­nak do akcji wkracza Sam­sung (a być może wkrótce nawet i Apple!), który już 4 wrześ­nia ma zaprezen­tować zegarek Sam­sung Galaxy Gear.

samsunggear17-620x345

Będzie on praw­dopodob­nie rozbu­dowanym akce­so­rium dla Galaxy Note’a III (choć raczej zadzi­ała również z innymi urządzeni­ami firmy) i do tej pory trudno było cokol­wiek o nim powiedzieć. Rąbek tajem­nicy został odsłonięty dopiero teraz za sprawą grafiki z patentu Sam­sunga na budowę zegarka. Możemy na niej zobaczyć umiejs­cowie­nie dotykowych klaw­iszy sys­te­mowych, włącznika, głośnika i portu micro-USB. Możemy się zas­tanaw­iać, czy Galaxy Gear otrzyma giętki wyświ­et­lacz — przy takiej kon­strukcji byłoby to bardzo rozsądne rozwiązanie. Sam­sung nad takimi ekranami pracuje od dawna, więc może już pora na prowadze­nie go do ogóln­o­dostęp­nego urządzenia?

Aha — obrazek w nagłówku jest tylko mod­elem kon­cep­cyjnym stwor­zonym przez pasjonata.

Via

Ciekawe? Podziel się!