588939-

Z czym kojarzy się Wam firma Lenovo? Mi głównie z lap­topami. Czy przy­puszcza­l­ibyś­cie, że pro­dukcja smart­fonów i tabletów przynosi tej fir­mie więk­sze zyski niż lap­topów i kom­put­erów stacjonarnych?

Lenovo to firma odnosząca wielkie sukcesy. Jest ona numerem 1 na świecie w pro­dukcji kom­put­erów oso­bistych i nie zapowiada się, by spadła z tej pozy­cji. Jed­nakże, wyniki finan­sowe za ubiegły kwartał są mocno zaskaku­jące, przy­na­jm­niej dla nas, Europejczyków.

Okazuje się, że to, co przynosi najwięk­sze zyski dla Lenovo to wcale nie pro­dukcja pecetów, a urządzeń mobil­nych. Przy okazji widać doskonale, jak bardzo opła­calne jest sprzedawanie smart­fonów — Lenovo jest czwartym najwięk­szym pro­du­cen­tem smart­fonów i tabletów i lid­erem, jeśli chodzi o kom­put­ery osobiste.

Firma w drugim kwartale 2013 roku uzyskała przy­chód w wysokości 8,8 mil­iarda dolarów i czysty zysk 170 mil­ionów dolarów. Aż 42% tego zysku pochodzi z ojczyzny Lenovo, czyli z Chin.

Na naszym rynku smart­fony Lenovo nie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią, choć można je spotkać w sklepach typu RTV Euro AGD. Więk­sze sukcesy odnoszą tablety, które są nie dość że tanie, to jeszcze ofer­ują nie naj­gorsze para­me­try. Wiele pro­duk­tów tej chińskiej firmy nie trafia na zachód (w tym i do nas), a szkoda — to by na pewno wygen­erowałoby jeszcze więk­szy przychód.

Via

Ciekawe? Podziel się!