gdr

Już jutro Nokia Lumia 920 z aus­tral­i­jskiej sieci Tel­stra otrzyma aktu­al­iza­cję sys­temu GDR2. Może to oznaczać, że wkrótce GDR2 będzie udostęp­ni­ane dla smart­fonów Nokii na całym świecie. Miejmy nadzieję, że Pol­ska nie będzie musi­ała długo czekać, bo ileż można?

Aktu­al­iza­cja GDR2 jest gotowa już od paru ład­nych miesięcy, lecz smart­fony Nokii nie otrzy­mały jej do tej pory. Na szczęś­cie praw­dopodob­nie nie będzie to trwało jeszcze zbyt długo. Na niebie pojawił się pier­wszy zwias­tun zmian, jakim jest dzisiejsze  oświad­cze­nie wydane przez aus­tral­i­jską sieć Tel­stra:

 

W tłu­macze­niu na polski:

Aktu­al­iza­cja GDR2 dla Nokii #Lumia 920 GDR2 nade­jdzie jutro rano [16/08/2013]. Więcej infor­ma­cji na ten temat zna­jdziecie na http://t.co/98Ee2ecnFM

 

Dla przy­pom­nienia, aktu­al­iza­cja GDR2 dodaje m.in. następu­jące usprawnienia:

  • Aplikacja aparatu Nokia Smart Camera
  • Aktuliza­cja aplikacji Xbox Music
  • Aplikacja Radia FM dostępna z kafelka Muzyka + Wideo
  • Data Sense: menedżer danych paki­etowych pozwala­jący sprawdzić, ile danych zużyliśmy przez Internet
  • Wspar­cie dla VoIP w aplikac­jach typu Skype
  • Lep­sza kompaty­bil­ność przeglą­darki inter­ne­towej z HTML 5 i jej więk­sza szy­bkość działania
  • Ulep­szona aplikacja naw­igacji Nokia HERE
  • Flip to silence — wyciszanie smart­fona poprzez jego obrócenie
  • …i wiele innych!

Via

Ciekawe? Podziel się!