gsmarena_005

Do Inter­netu trafiły zdję­cia przed­staw­ia­jące Xperię Z Ultra obok HTC One. Okazuje się, że wyświ­et­lacz w tym pier­wszym urządze­niu prezen­tuje się naprawdę świetnie.

Smart­fony Sony’ego nie cechują się dobrymi ekranami. O ile taka Xpe­ria S czy Xpe­ria Z mogą się pochwalić świet­nym PPI i rozdziel­czoś­cią, lecz słabo wypadają pod wzglę­dem kątów widoczności, spek­trum barw czy jas­ności. Na szczęś­cie, wygląda na to, że Xpe­ria Z Ultra w końcu pozbędzie się tych problemów.

Zas­tosowany w niej ekran Tri­lu­mi­nos miał cechować się świet­nymi bar­wami i równie dobrym kon­trastem. Okazuje się, że rzeczy­wiś­cie tak jest i zapewnienia pro­du­centa wcale nie były mrzonkami.

Do Inter­netu prze­dostały się fotki przed­staw­ia­jące Xperię Z Ultra w towarzys­t­wie HTC One z włąc­zonymi wyświ­et­laczami. O ile HTC One charak­teryzuje się jed­nym z najlep­szych ekranów na rynku (SLCD3, świetne kolory i kąty widzenia), to japońska konkuren­tka bije go na głowę, co może­cie zobaczyć na własne oczy.

gsmarena_001 (9)

gsmarena_003 (2)

gsmarena_002 (3)

gsmarena_004 (4)

Sony Xpe­ria Z Ultra to niesamow­ity kawał tech­nologii. Posi­ada świetny pro­ce­sor, aparat, wyświ­et­lacz i w ogóle trudno dopa­trzyć się jej słabych punk­tów. Oczy­wiś­cie pod warunk­iem, że odpowiadają Wam rozmi­ary wyświ­et­lacza, który jest przeogromny (6,4″!). Boję się tylko jej ceny — ma ona wynosić ok. 3 000 zł. Czy to nie za wiele jak na smartfon?

Via

Ciekawe? Podziel się!